8:e Svenska Accessmötet framskjutet till 2025

Aula Medica, Karolinska Institutet, Solna

Foto: Henrik Trygg
Old Town Foto: Henrik Trygg

Framflyttat möte till 2025

 

Kära dialysaccessvänner!

Tyvärr ser oturen fortsätta att spöka för vårt efterlängtade Svenska Accessmöte. Som ni säkert minns tvingades vi i samband med COVID-19 pandemin att skjuta på mötet i flera omgångar. 

Inför årets möte, det 8:e i ordningen, planerat till 17-18/10 2024, har vi förstått att flera regioner runt om i landet under 2024 avser att starkt begränsa, eller tillfälligt helt stoppa, externa utbildningar och mötesdeltagande för medarbetare. Då arrangemanget av Svenska Accessmötet sedan dess början bygger på ideella insatser från Programkommitténs medlemmar saknar vi möjligheter att genomföra mötet under osäkra betingelser vad avser deltagarantal och ekonomiska förutsättningar. 

 Programkommittén har därför beslutat att skjuta på höstens planerade möte till tidig vår 2025, i hopp om bättre ekonomi för landets regioner och möjligheter för landets accesshjältar att åter ses för värdefull utbildning och kunskapsutbyte. I väntan på detta kommer vi såklart att fortsätta med våra populära accesswebinarier. 

Bästa hälsningar
Programkommittén, 8:e Svenska Accessmötet