KI:s alumnföreningar

KI har alumnföreningar på campus och världen runt. Om det inte finns någon alumnförening för ditt program kan du skapa en!

Riktlinjer för Alumnnätverket

KI Alumni stödjer entusiastiskt våra nationella och globala nätverk, dedikerade alumnföreningar vars form styrs av olika faktorer beroende på omständigheterna för dess grundande.

KI Alumnnätverk

Alumnnätverk är alumnföreningar anslutna till utbildningsprogram, institutioner eller geografiska regioner. Utifrån en gemensam utbildnings- eller forskningsbakgrund är KI:s alumnnätverk aktiva inom karriär, återföreningar, livslångt lärande och professionellt nätverkande. Dessa olika typer av nätverkande och sociala aktiviteter sker både inom Sverige och internationellt.

Vill du starta ett nätverk för ditt program, din institution eller ditt land? Mejla till alumni@ki.se så hjälper vi dig! Vi ser fram emot att stötta ditt initiativ!

PB
Innehållsgranskare:
Peter Bergman
2022-12-18