KI Alumnambassadör - New York

KI Alumnis officiella alumnambassadör för alla alumner som bor eller arbetar i regionen kring New York

New York skyline
New York skyline Foto: n/a

Håkan Gadler, M.D., Ph.D., MBA

 

Examen: M.D. och Ph.D., båda från Karolinska Institutet, MBA från NYU (New York University)

Karriär: Parallellt med sina studier vid KI arbetade Håkan vid Statens Bakteriologiska Laboratorium, sedermera Smittskyddsinstitutet och numera del av Folkhälsomyndigheten. Efter slutförda studier vid KI utvecklade och införde han ett datasystem för rutinhanteringen av kliniska prov vid Virusavdelningen, Klinisk Mikrobiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, det första större laboratoriedatasystemet i Sverige. Håkan flyttade sedan till New York för att genomföra sin postdoc i neurovirologi vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC).

Efter flera år som postdoc och sedan en MBA-examen vid New York University, blev han anställd av läkemedelsföretaget Merck & Co., Inc. i USA och arbetade där i olika funktioner såsom kliniska prövningar, koordinering av utveckling av nya läkemedelsprojekt och senare marknadsföring där han ansvarade för marknadsintroduktionen av ett nytt läkemedel på den amerikanska marknaden. Efter det han lämnade Merck, har han varit affärskonsult inom life-scienceindustrin, ängelinvesterare i olika startupföretag i USA samt entreprenör.

Under sin studietid i Sverige grundade Håkan ett litet dataföretag med fokus på utbildning i datakunskap för laboratoriepersonal och forskare, detta vid en tidpunkt när persondatorerna var helt nya och ännu inte hade kommit i bred användning och innan IBM lanserade sin första persondator. Håkan har också grundat företaget HeartHelper Sverige AB som initialt sålde defibrillatorer för placering i företagsmiljö samt utbildade anställda i hjärt-lungräddning och första-hjälpen. I nuläget arbetar han med att styra om bolagets verksamhet till mer lovande affärsmöjligheter. Utöver detta har han också grundat ett mjukvaruföretag som utvecklade standardmjukvara för kliniska laboratorier och forskningslaboratorier i USA och i Europa.
 

Nuvarande anställning: Håkan fortsätter att arbeta som affärskonsult inom life-scienceindustrin med fokus på företagsutveckling, företagsstrategi, finansiering och avyttringar. Han har dessutom återvänt till den akademiska världen deltid och är idag intresserad av global folkhälsa och infektionssjukdomar. Han arbetar dessutom med ett eget startupföretag inom SaaS (Software-as-a-Service) som inte är knutet till en viss bransch.

Koppling till KI: Klinisk mikrobiologi under Professor Anders Sönnerborg

Kontakt: hakan.gadler@afki.org

 

 

 

Tidigare Event

PB
Innehållsgranskare:
Peter Bergman
2023-12-01