Skip to main content

KI Alumni Nätverk

KI Alumni är ett professionellt och socialt nätverk för alla som vill hålla kontakten med Karolinska Institutet. KI:s tidigare studenter, forskare och anställda utgör ett stort nätverk av erfarenhet och kunskap med kontakter världen över. KI Alumni har som målsättning att skapa och upprätthålla kontakter med alumner genom nyheter, evenemang och värdefull service. 

Kalender