Skip to main content

Frågor och svar om HOPE

Varför behövs HOPE?

Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn och ungdomar i Sverige. Varje dag drabbas ett nytt barn av cancer, varav 1/3 av dessa behandlas på Astrids Lindgrens Barnsjukhus (ALB). Idag överlever 85 procent av alla barn som får cancer, vilket innebär att ett av fem barn med cancer aldrig kommer få bli vuxen. Trots intensiv forskning har andelen överlevande legat på samma nivå de senaste 15 åren. Nya behandlingsmetoder krävs för att bota fler barn. Vår vision är att ALLA barn ska överleva sin cancer.

Vad är HOPE?

HOPE är en resurs som möjliggör genomförande av kliniska studier i tidig fas av läkemedel mot barncancer. För barn med svårbotad cancer räcker inte dagens behandlingar. Vissa cancertyper kan vara så ovanliga att en barnonkolog bara träffar på ett fall i sin livstid och för dessa behövs väldigt specifika behandlingar. Nya målsökande cancerbehandlingar finns under utveckling, men det krävs stora resurser och en välfungerande infrastruktur för att kunna söka rätt på studier och matcha rätt medicin med barnets specifika cancertyp. Idag arbetar två läkare på halvtid och en sjukskötersketjänst på heltid på HOPE. Ambitionen är att kunna expandera verksamheten för att kunna ta emot barn från hela landet och att genomföra väsentligt fler kliniska studier.

Vem är huvudman för HOPE?

HOPE är ett lyckat exempel på hur forskning och sjukvård kan integreras för att komma patienterna till nytta och drivs gemensamt av Karolinska Institutet (KI) och Karolinska Universitetssjukhuset. HOPE ligger fysiskt på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, där patienterna och den kliniska kompetensen finns. KI bistår med forskningskompetens.

Hur finansieras HOPE?

Idag finansieras HOPE med insamlade medel från Entrepreneurs for Good, insamlingsstiftelsen som startats av Johanna och Fredrik Malm och från Barncancerfonden, som totalt uppgår till 5 mnkr. Sedan kampanjstart har flera privatpersoner och stiftelser skänkt gåvor till KI och den insamlade summan är nu 10,5 mnkr. Nu behövs ytterligare 14,5 mnkr för att etablera och driva verksamheten i fem år. Efter det räknar vi med att HOPE ska till större del vara självförsörjande genom uppdragsforskning från akademin och läkemedelsindustrin.

Personalen på HOPE

Personalen på HOPE har lång och gedigen erfarenhet inom barncancersjukvården och inom forskningen. Med den nya enheten har hoppet om framtiden förstärks med de nya möjligheter som erbjuds barn med cancer.