Skip to main content

Engagera dig

Alumnis and students participating in Alumni Speed Dating in 2019 Foto: Eric Cronberg

Våra alumner är viktiga för oss! Ditt engagemang kommer att stödja KI i sitt uppdrag att bedriva forskning och utbildning och samverka med samhället, nationellt och globalt.

Bli en aktiv alumn

Några sätt som du kan engagera dig på:

  • Bidra med en alumnprofil – berätta om din erfarenhet!
  • Skicka bilder och information om era återträffar och event
  • Starta en alumnförening för ditt program
  • Ge ett bidrag online för att stödja forskningen på KI
  • Delta i event, föreläsningar eller seminarier
  • Gästföreläsa

Framtida möjligheter

Vi arbetar för närvarande på att skapa möjligheter för alumner att engagera sig genom:

  • Ambassadörsprogram för alumner
  • Volontärmöjligheter

Dela med dig av dina idéer

Har du idéer eller förslag på hur du skulle vilja engagera dig? Kontakta gärna oss!

Megan Osler

Kommunikatör
08-524 852 95
UF.UFS.SoKS
UF Universitetsförvaltningen