Engagera dig

This page in English

Våra alumner är viktiga för oss! Ditt engagemang kommer att stödja KI i sitt uppdrag att bedriva forskning och utbildning och samverka med samhället, nationellt och globalt. 

Bli en aktiv alumn

Tre sätt som du kan engagera dig i KI Alumni & Friends på:

  • Bidra med en alumnprofil – berätta om din erfarenhet!
  • Starta en ny alumnförening
  • Ge ett bidrag online för att stödja forskning på KI

Framtida möjligheter

Vi arbetar för närvarande på att skapa möjligheter för alumner att engagera sig genom:

  • Ambassadörsprogram för alumner
  • Volontärmöjligheter

Dela med dig av dina idéer

Har du idéer eller förslag på hur du skulle vilja engagera dig? Kontakta gärna oss!

Kommunikatör

Megan Osler

Telefon: 08-524 852 95
Enhet: Student- och karriärservice
E-post: megan.osler@ki.se

Projektadministratör

Lovisa Wahlsten

Telefon: 08-524 864 55
Enhet: Student- och karriärservice
E-post: lovisa.wahlsten@ki.se

Alumn