Centre of Excellence for Sustainable Health

Centre of Excellence for Sustainable Health, CESH, är ett digitalt kompetenscentrum som har etablerats i samarbete med Makerere University i Uganda, med syfte att främja en hållbar hälsa och bidra till Agenda 2030.

The Centre of Excellence for Sustainable Health (CESH)
CESH working group. Photo: Davidson Ndyabahika.

Syfte är att:

  • utveckla kapacitet, utbildning och forskning
  • mobilisera åtgärder och kunskap
  • driva agendan för hållbar hälsa
  • uppnå de globala hållbarhetsmålen
  • utveckla digitala verktyg och resurser genom samarbete i globala nätverk och partnerskap

Hållbar hälsa definieras som:

Ett tvärvetenskapligt område för studier, forskning och praktik för att förbättra hälsa och välbefinnande för alla, samtidigt som man håller sig inom planetens gränser.

Partnerskap med Makerere University

CESH etablerades 2021, i partnerskap med Makerere University i Uganda som resultat av ett långvarigt och starkt samarbete lärosätena emellan. Det första formella samarbetsavtalet tecknades 2003. Sedan dess har många studenter, lärare och forskare från båda lärosäten deltagit i samverkan genom utbildning eller forskning genom utbyte och samarbete.

Aktiviteter - kärnuppdrag:

MB
Innehållsgranskare:
2023-10-06