Stina Ingesson Hammarberg

Stina Ingesson Hammarberg

Anknuten till Forskning
E-postadress: stina.ingesson@ki.se
Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, 11364 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Jayaram/Hammarberg, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är legitimerad psykolog och medicine doktor anställd av Centrum för 


 • psykiatriforskning och är anknuten till Institutionen för klinisk neurovetenskap. 

 • Min forskning handlar om psykologiska metoder för att behandla alkoholproblem, specifikt för att uppnå kontrollerat drickande. 


 • Aktuell forskning rör patienters uppfattning av att pröva en vit månad innan behandling för kontrollerat drickande samt metoder för att behandla patienter med komorbida tillstånd med alkoholproblem.

Forskningsbeskrivning

 • List of all original works

  1. Ingesson S, Ahlen J, Jayaram-Lindström N, Hammarberg A. Psychometric evaluation of a Swedish version of the Impaired Control Scale for individuals with alcohol use disorder. NORDISK ALKOHOL NARK. 2022

 • 39(5):553-567. PMID: 36284739, DOI: 10.1177/14550725221110195

  EÉk N, Romberg K, Siljeholm O, Johansson M, Andreasson S, Lundgren T, Fahlke C, Ingesson S, Bäckman L, Hammarberg A. Efficacy of an Internet-Based Community Reinforcement and Family Training Program to Increase Treatment Engagement for AUD and to Improve Psychiatric Health for CSOs: A Randomized Controlled Trial. ALCOHOL ALCOHOL. 2020
 • 55(2):187-195. PMID: 31912156, DOI: 10.1093/alcalc/agz095


  Lundh L-G, Wångby-Lundh M, Paaske M, Ingesson S, Bjärehed J. Depressive symptoms and deliberate self-harm in a community sample of adolescents: a prospective study. DEPRESS RES TREAT. 2011
 • 2011:935871-11. PMID: 21234107, DOI: 10.1155/2011/935871

  4. Ingesson Hammarberg S, Sundbye J, Tingvall R, Hammarberg A, Nehlin C. A qualitative interview study of patient experiences of receiving motivational enhancement therapy in a Swedish addiction specialist treatment setting. Addiction science &
 • clinical practice. 2023
 • 18(1):44–44

  Ingesson Hammarberg S, Wallhed Finn S, Rosendahl I, Andréasson S, Jayaram‐Lindström N, Hammarberg A. Behavioural self‐control training versus motivational enhancement therapy for individuals with alcohol use disorder with a goal of controlled drinking: A randomized controlled trial. Addiction (Abingdon, England). 2024
 • 119(1):86–101.

  Ingesson Hammarberg, S, Jayaram-Lindström, N, &
 • Hammarberg, A. Predictors of treatment outcome in individuals with Alcohol use disorder with a treatment goal of Controlled Drinking. Addiction Science and Clinical Practice (accepted).


  List of general articles and book chapters
  Book chapters (1)

  1. Hammarberg A, Ingesson S. Evidence-Based Behavioral Treatments. In: editor. Alcohol and Alcohol-related Diseases. Springer Nature
 • 2023. p. 237-260 DOI: 10.1007/978-3-031-32483-3_15


  List of all other scientific works
  Other
  1. Sampaio F, Flores S, Bachmann E, Ingesson S, Hammarberg A. The Modelled Cost-effectiveness of Two Psychological Treatments for the Reduction of Alcohol Consumption in Alcohol-Dependent Individuals. JOURNAL OF MENTAL HEALTH POLICY AND ECONOMICS. 2022
 • 25:S27-S28.

Undervisning

 • Psykoterapeutprogrammet Karolinska Institutet
  Psykologprogrammet, Karolinska Institutet

  Psykoterapeutprogrammet Lund

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2024-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI