Stina Ingesson Hammarberg

Stina Ingesson Hammarberg

Anknuten till Forskning
E-postadress: stina.ingesson@ki.se
Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, 11364 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Jayaram/Hammarberg, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är legitimerad psykolog och medicine doktor anställd av Centrum för
  psykiatriforskning och är anknuten till Institutionen för klinisk neurovetenskap.
  Min forskning handlar om psykologiska metoder för att behandla alkoholproblem, specifikt för att uppnå kontrollerat drickande.

  Aktuell forskning rör patienters uppfattning av att pröva en vit månad innan behandling för kontrollerat drickande samt metoder för att behandla patienter med komorbida tillstånd med alkoholproblem.

Forskningsbeskrivning

 • List of all original works

  1. Ingesson S, Ahlen J, Jayaram-Lindström N, Hammarberg A. Psychometric evaluation of a Swedish version of the Impaired Control Scale for individuals with alcohol use disorder. NORDISK ALKOHOL NARK. 2022
 • 39(5):553-567. PMID: 36284739, DOI: 10.1177/14550725221110195

  EÉk N, Romberg K, Siljeholm O, Johansson M, Andreasson S, Lundgren T, Fahlke C, Ingesson S, Bäckman L, Hammarberg A. Efficacy of an Internet-Based Community Reinforcement and Family Training Program to Increase Treatment Engagement for AUD and to Improve Psychiatric Health for CSOs: A Randomized Controlled Trial. ALCOHOL ALCOHOL. 2020
 • 55(2):187-195. PMID: 31912156, DOI: 10.1093/alcalc/agz095


  Lundh L-G, Wångby-Lundh M, Paaske M, Ingesson S, Bjärehed J. Depressive symptoms and deliberate self-harm in a community sample of adolescents: a prospective study. DEPRESS RES TREAT. 2011
 • 2011:935871-11. PMID: 21234107, DOI: 10.1155/2011/935871

  4. Ingesson Hammarberg S, Sundbye J, Tingvall R, Hammarberg A, Nehlin C. A qualitative interview study of patient experiences of receiving motivational enhancement therapy in a Swedish addiction specialist treatment setting. Addiction science & clinical practice. 2023
 • 18(1):44–44

  Ingesson Hammarberg S, Wallhed Finn S, Rosendahl I, Andréasson S, Jayaram‐Lindström N, Hammarberg A. Behavioural self‐control training versus motivational enhancement therapy for individuals with alcohol use disorder with a goal of controlled drinking: A randomized controlled trial. Addiction (Abingdon, England). 2024
 • 119(1):86–101.

  Ingesson Hammarberg, S, Jayaram-Lindström, N, & Hammarberg, A. Predictors of treatment outcome in individuals with Alcohol use disorder with a treatment goal of Controlled Drinking. Addiction Science and Clinical Practice (accepted).


  List of general articles and book chapters
  Book chapters (1)

  1. Hammarberg A, Ingesson S. Evidence-Based Behavioral Treatments. In: editor. Alcohol and Alcohol-related Diseases. Springer Nature
 • 2023. p. 237-260 DOI: 10.1007/978-3-031-32483-3_15


  List of all other scientific works
  Other
  1. Sampaio F, Flores S, Bachmann E, Ingesson S, Hammarberg A. The Modelled Cost-effectiveness of Two Psychological Treatments for the Reduction of Alcohol Consumption in Alcohol-Dependent Individuals. JOURNAL OF MENTAL HEALTH POLICY AND ECONOMICS. 2022
 • 25:S27-S28.

Undervisning

 • Psykoterapeutprogrammet Karolinska Institutet
  Psykologprogrammet, Karolinska Institutet

  Psykoterapeutprogrammet Lund

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2024-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI