Sofia Ernestam

Sofia Ernestam

Anknuten till Forskning
E-postadress: sofia.ernestam@ki.se
Besöksadress: D2:01, Karolinska Universitetssjukhuset, 17176 Stockholm
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Reuma Jakobsson P, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är specialist i reumatologi sedan 2003 och har haft förmånen att
  följa patienter med reumatisk led- och ryggsjukdom under de senaste 20
  årens behandlingsrevolution. Det har medfört att fokus i det jag har ägnat
  mig åt har varit att förbättra för den enskilde patienten och att skapa
  bättre system för uppföljning så att patienten och hälso- och
  sjukvården kan visa på resultat och sätta nya mål utifrån de resultat
  som uppnåtts.
  *4D artriter*
  Sedan 2013 är jag ansvarig projektledare för delprojektet 4D artriter.
  Projektet är en av fyra diagnoser (artriter, diabetes typ två, bröstcancer
  och hjärtsvikt) som ingår i SLL och KI gemensamma initiativ 4D. Syftet med
  den gemensamma satsningen är att kunna bidra till bättre hälsa genom att
  skapa bättre förutsättningar för kunskapsbyggande och
  informationsöverföring mellan vård och forskning.
  Läs mer om projektet
  http://www.vardgivarguiden.se/utbildningutveckling/projekt/program-4d/4d-artriter/
  [1]
  Särskilt vill jag lyfta fram de två generiska tjänsterna checktjänsten
  och patientens egen provhantering som vann MedTechAward 2015.
  http://www.medtechmagazine.se/nyheter/lyckliga-vinnare-av-medtech-award/#.VsWWqfnhAdX
  [2]
  *SRQ*
  Sedan 2014 är jag registerhållare för Svensk Reumatologis
  Kvalitetsregister SRQ, med uppdrag att driva den löpande utvecklingen av
  kvalitetsregistrets tjänster.
  Läs mer om SRQs uppdrag här: http://srq.nu/ [3]. SRQ har redan 2007
  utvecklat PER (patientens egen registrering) som är ett sätt att ge
  patienterna möjlighet att utvärdera sin sjukdom och funktionsförmåga.
  Innan jag blev registerhållare arbetade jag med att ta fram formerna för
  industrisamverkan inom statens och landstingens satsning på
  kvalitetsregistren 2013- 2016.
  *Ny akademisk enhet inom Reumatologi*
  Jag har även fått uppdraget att leda den nya akademiska enheten inom
  reumatologisk specialistvård utanför akutsjukhus. Den nya verksamheten
  startar under senvåren 2016 och vänder sig i första hand till patienter
  med artriter, spondartriter samt patienter med differentialdiagnostik vid
  till exempel artros, smärta och andra muskuloskeletala besvär.
  Målet för vårduppdraget är att patienter med misstänkt artrit ska få
  tillgång till tidig bedömning och diagnostik, för att så snabbt som
  möjligt få rätt vård och behandling.
  Verksamheten kommer också att ha ett särskilt uppdrag i att utveckla nya
  arbetssätt och e-hälsolösningar i nära samarbete med patienterna.
  Vinnare av Med Tech Patientmakt Award
  http://www.medtechmagazine.se/nyheter/lyckliga-vinnare-av-medtech-award/#.Vs73f_nhAdX
  [4]
  Karolinska institutet
  MD PhD
  1987 – 1993
  [1] http://www.vardgivarguiden.se/utbildningutveckling/projekt/program-4d/4d-artriter/
  [2] http://www.medtechmagazine.se/nyheter/lyckliga-vinnare-av-medtech-award/#.VsWWqfnhAdX
  [3] http://srq.nu/
  [4] http://www.medtechmagazine.se/nyheter/lyckliga-vinnare-av-medtech-award/#.Vs73f_nhAdX

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, 2006
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1993

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI