Rikard Wedin

Rikard Wedin

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: rikard.wedin@ki.se
Besöksadress: Hotellet, plan 2, Karolinska universitetssjukhuset, 17176 Stockholm
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Ortopedi, 171 76 Stockholm

Om mig

 • Docent, Överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
  Orthopedic surgeon working at Karolinska University Hospital in Solna since
  1993. The main research area is surgical treatment of metastatic bone disease
  and approximately 30 papers have been published in this field so far.
  Founder of International Bone Metastasis Registry in collaboration with
  Regional Cancer Center Stockholm/Gotland.
  Co-developer of PATHFx (see links and presentations) together with Professor
  Jonathan Forsberg, Johns Hopkins University &
 • Murtha Cancer Center,
  Washington D.C.
  Consultant at the Royal Swedish Ballet School Stockholm

Forskningsbeskrivning

 • *PATHFx – ett unikt adaptivt kliniskt beslutsstöd*
  PATHFx är ett adaptivt kliniskt beslutsstöd som bygger på artificiell
  intelligens i kombination med data från svenska forskningsregister.
  Projektet leder till ökad patientnytta och minskade vårdkostnader för en
  mycket utsatt patientgrupp. Metoden att kombinera adaptiva kliniska
  beslutsstöd med hjälp av Machine Learning i kombination med svenska
  registerdata bedöms ha potentialen att bli en svensk exportvara.
  Beslut om kirurgisk behandling av cancerorsakad fraktur och förlamning är
  ofta komplicerade. Målet med vårt adaptiva behandlingsstöd PATHFx är att
  genom en
  överlevnadsprognos underlätta ortopedens beslut inte bara om patienten bör
  erbjudas kirurgisk behandling utan även om ett mera hållbart implantatval
  är indicerat. Samtidigt
  undviks över– eller underbehandling av sjukdomen. Målet är att optimera
  varje patients kroppsfunktion och livskvalitet under längsta möjliga tid.
  PATHFx är via Regionalt Cancercentrum Stockholm/Gotland knutet till
  International Bone Metastasis Registry för att kontinuerligt förbättra och
  uppdatera prognoserna i takt med att nya cancerbehandlingar införs. Läs mer
  i dokumentet PATHFx projektbeskrivning [1].
  [1] https://medarbetare.ki.se/sites/default/files/2019/08/PATHFx%20R%20Wedin%20180109%20KI%20web%20sv.pdf

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Docent, ortopedi, Karolinska Institutet, 2012
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, INST F KIRURGISK VETENSKAP (K3), Karolinska Institutet, 2000

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI