Otto Stackelberg

Otto Stackelberg

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Kardiovaskulär- och nutritionsepidemiologi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • ST-läkare i kärlkirurgi med ett intresse för epidemiologi och
  biostatistik. Disputerade 2016 på modifierbara faktorer kopplade till risken
  att drabbas av bukaortaaneurysm. Affilierad till Enheten för
  Kardiovaskulär- och Nutritionsepidemiologi (Miljömedicinska Instititutet,
  Karolinska Institutet) och till Kärlkirurgiska Forskargruppen på
  Södersjukhuset (SOSVASC).
  Jag är med och driver flera studier kring epidemiologiska aspekter på
  aortasjukdom och utvärdering av endovaskulära behandlingsmetoder av
  bukaaortaaneurysm. På Södersjukhuset är jag även med och driver en studie
  huruvida kirurgisk behandling för rektusdiastas hos post-gravida kvinnor som
  inte haft nytta av gängse träningsmetoder är till nytta för att de
  snabbare skall återfå bålstabilitet och muskelfunktion.
  3:e pris för bästa presentation på Europeiska Kärlkirurgiska Förbundets
  (ESVS) årsmöte 2018
  Vinnare av bästa posterabstrakt vid Munich Vascular Conference 2015
  Vinnare av Swedvascpriset för bästa kärlkirurgiska artikel 2015
  Vinnare av bästa fria kärlkirurgiska föredrag under Kirurgveckan 2013
  Vinnare av IMM poster awards 2013
  *Forskarutbildning i medicinsk vetenskap* (Juni 2012 – Maj 2016)
  Enheten för Nutritionsepidemiologi, IMM, Karolinska Institutet, Stockholm
  *Läkarprogrammet* (Aug 2006 – Jan 2012)
  Karolinska Institutet, Stockholm

Forskningsbeskrivning

 • *Livsstil och risken för pulsåderbråck i buken*
  Syftet med mitt doktorandprojekt var att undersöka hur modifierbara
  livsstilsfaktorer, såsom fetma, kost och motion, skulle kunna påverka
  risken för att utveckla pulsåderbråck i buken. För att prospektivt kunna
  uppskatta risken använder jag mig av våra två kohorter: Svenska
  mammografikohorten (SMC) och Kohorten av svenska män (COSM).
  Pulsåderbråck i buken är en vidgning av bukaorta som är associerad med
  hög mortalitet om denna vidgning fortsätter växa för att eventuellt
  rupturera. Eftersom utvecklingen av sjukdomen normalt sett sker utan symtom
  och det bästa sättet att identifiera den är via ultraljud, är det viktigt
  att identifiera personer som riskerar att drabbas så att de kan opereras
  innan ruptur sker. Dessutom skulle identifiering av livsstilsfaktorer som
  påverkar risken för sjukdomen i framtiden kunna användas som råd för
  patienter med upptäckt aneurysm. Rökning är starkt associerat med
  sjukdomen men andra livsstilsfaktorer som skulle kunna påverka inflammation
  och oxidativ stress i bukaortaväggen har inte studerats till fullo. Vi har
  bland annat funnit en ökad risk för sjukdomen hos individer med för stort
  midjemått och en sänkt risk bland de som äter mycket frukt, dricker
  måttliga mängder öl eller vin, och hos de som motionerar regelbundet.
  Efter min disputation har vi fortsatt att utforska ämnet och har bland annat
  studerat olika typer av fysisk aktivitet, hormonterapi hos postmenopausala
  kvinnor och hur anti-inflammatorisk kost påverkar risken att drabbas av
  sjukdomen.
  http://ki.se/en/imm/unit-of-nutritional-epidemiology [1]
  Doktorsavhandling: Lifestyle and Risk of Abdominal Aortic Aneurysm [2]
  *Endovaskulär behandling av aortasjukdom*
  Pulsåderbråck i buken kan behandlas med så kallade endovaskulära
  behandlingsmetoder. Dessa metoder blev populära på 90-talet och i takt med
  den tekniska innovationen kan vibehandla allt mer komplicerade bråck på
  stora kroppspulsådern. Uppföljning av nya metoder är viktigt för att
  säkerställa bästa möjliga vård för våra patienter men det finns lite
  data på området. Bland annat har vi studerat hur olika typer
  av endovaskulär behandling av pulsåderbråck står sig i förhållande
  till varandra och hur vi i Sverige står oss i relation internationellt.
  Studierna genomförs i samarbete med andra kärlkirurgiska enheter i Sverige,
  såsom Karolinska Universitetsjukhuset och Akademiska Sjukhuset i Uppsala.
  http://ki.se/kisos/sosvasc [3]
  [1] http://ki.se/en/imm/unit-of-nutritional-epidemiology
  [2] http://hdl.handle.net/10616/45107
  [3] http://ki.se/kisos/sosvasc

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2016
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2012

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI