Mikael Lindström

Mikael Lindström

Forskare | Docent
Besöksadress: Tomtebodavägen 23A, 17165 Solna
Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Genome biology Bartek, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Grundexamen i Biomedicin från KI 1999, doktorsexamen i onkologi och
  experimentell onkologi 2004, docent i experimentell patologi och f.n.
  forskare på institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), verksam
  på SciLifeLab i Solna, Karolinska Institutet i Stockholm. Undervisar
  läkarstudenter (DFM1) och biomedicinstudenter i biokemi, handleder
  doktorander och post-doktorer i gruppen, samt föreläsningar på
  doktorandkurser. Uppdrag inom internationell peer review av artiklar,
  forskningsansökningar, och som editor för tidskrift med mera.

Forskningsbeskrivning

 • Vår målsättning är att utforska tilverkningen av ribosomer i normala och
  cancerceller, samt om möjligt omsätta denna kunskap i utvecklingen av nya,
  mer eller mindre, målstyrda terapier mot cancer.
  Vi är särskilt intresserad av molekylära mekanismer som ligger till grund
  för reglering av ribosombiogenes, hur cellen känner av fel i denna komplexa
  process och hur fördjupad kunskap om denna i sin tur kan implementeras i
  utvecklingen av bättre anti-cancerterapier. För att undersöka
  ribosombiogenes och nukleolen använder teamet olika mikroskopitekniker,
  ribosomprofilering, rDNA-analyser, zebrafisk, transkriptomik, translatomik
  och proteomik bland annat i samverkan med olika core-faciliteter på bl a
  SciLifeLab. Vi arbetar också mycket med små molekyler och siRNA screens.
  Huvudlinjer inom forskningen: 1. Karaktärisering av ribosombiogenes
  reglerande proteiner och deras potentiella roll i cancerutveckling och
  möjlighet som måltavla vid anti-cancer terapi 2. Reglering av
  ribosombiogenes i normal utveckling och i uppkomst av hjärntumörer.
  Ribosomala skillnader i relation till cellulär mångfald i höggradiga
  gliom. Även signaleringsmolekyler och transkriptionsfaktorer som styr
  gliomens egenskaper, tillväxt och tillstånd 3. Betydelse och reglering av
  ribosom biogenes, sammansättning, och nukleolens struktur och funktion i
  cancer. 4. Funktionella studier av enskilda ribosomala proteiner.

Undervisning

 • Huvudhandledare:
  Dr Kaveh Moazemi Goudarzi, PhD, 2018-04-27, KI
  Dr Asimina Zisi, PhD, 2022-10-28, KI
  Bihandledare:
  Dr Tamador Elsir, PhD 2010-06-04, KI
  Dr Inga Nazarenko, PhD 2011-09-30, KI
  Dr Karl Holmberg-Olausson, PhD 2015-06-01, KI

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Forskare, Medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet, 2015-

Examina och utbildning

 • Docent, Experimentell patologi, Karolinska Institutet, 2012
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, 2004
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 1999

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI