Marios Rossides

Marios Rossides

Anknuten till Forskning
E-postadress: marios.rossides@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Epidemiologi Feychting, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag är klinisk epidemiolog och läkare inom lungmedicin. Jag forskar om kroniska inflammatoriska sjukdomar och cancer med hjälp av stora databaser och klinisk data. Jag arbetar bland annat med studier inom sarkoidos och systemisk lupus erythematosus samt miljöexponeringar och deras roll i barncancer.

Forskningsbeskrivning

  • Min forskning använder registerbaserad data från de nordiska länderna kompletterad med kliniska data från nationella och lokala kvalitetsregister. Jag är genuint intresserad av att utforska och använda nya epidemiologiska och statistiska metoder för registerbaserad forskning om
    kronisk sjukdom hos vuxna och barn.

Undervisning

  • Jag undervisar i kurser om epidemiologi och systematiska översikter och metaanalyser för studenter på magister- och doktorandnivå samt för ST-läkare. Jag är även engagerad i utbildningen av läkarkandidater.

Utvalda publikationer

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2021
  • Medicine Masterexamen, Karolinska Institutet, 2016

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI