Maria Watter

Maria Watter

Verksamhetschef | Prefekt
E-postadress: maria.watter@ki.se
Telefon: +46852483623
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 10, plan 6, 14152 Huddinge
Postadress: TL Undervisning och lärande, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Är PhD och Lektor samt Verksamhetschef för Undervisning och Lärande
  (UoL), Karolinska Institutets medicinpedagogiska enhet, sedan 2019.
  Undervisning och Lärande är sedan starten 2019 en fristående verksamhet
  organisatoriskt placerad direkt under rektor och vars syfte är att skapa
  förutsättningar för hög kvalitet i KIs utbildning på såväl grund och
  avancerad nivå som forskarnivå. Vi som arbetar på UoL fokuserar på
  pedagogisk kompetensutveckling för lärare att möta det pedagogiska
  uppdraget, att stödja kontinuerligt lärande och nätverkande för att skapa
  gemensamhet för lärare i en föränderlig värld, att facilitera pedagogisk
  utveckling så att kompetens får möjlighet att omsättas i praktik som
  möter framtidens behov för våra studenter, samt vidareutveckla
  förutsättningarna för lärande genom att bygga infrastruktur (digital och
  fysisk) och bidra till organisatoriskt lärande så att vi är rustade för
  framtiden. Vi gör det för (och helst i samarbete med) alla som planerar,
  undervisar och leder KIs utbildning både inom ramen för KI och Region
  Stockholm. Vårt strategiska utvecklingsarbete sker i tätt samarbete med
  kommittén för utbildning (KU), kommittén för forskarutbildning (KFU),
  utbildningsrådet (UR) men även enskilda institutioner och program.
  Som ledare drivs jag av att få arbeta med att utveckla människors som
  verksamhetens potential. Jag tror på lärandets kraft att utveckla
  individer, organisationer och vårt samhälle till en lite bättre plats.
  Därför är lärande och att skapa tillsammans och över gränser en viktig
  del i mitt ledarskap. Liksom att släppa fram glädjen i vilka vi är och vad
  vi skulle kunna åstadkomma för att över lång tid ha uthållighet att
  bidra till utveckling i komplexa miljöer där resultaten ofta varken är
  lätta att mäta eller något som kommer direkt. Att skapa mening och glädje
  ger möjlighet till ett långsiktigt och hållbart arbete som över tid
  bygger kapacitet att möta framtida utmaningar så att det inte känns som
  att världen varken kör över oss eller springer ifrån oss utan att vi är
  delaktiga i att skapa en värld som alla kan frodas i.
  Har genom åren haft flertalet roller inom utbildning och med ett särskilt
  intresse för att leda utveckling. Som lärare och studierektor i början av
  min karriär fick jag följa många studenter i vardagen vilket skapade en
  djup förståelse för våra olika förutsättningar vilket varit till enorm
  nytta. Som programdirektor arbetade vi med med ett större
  utvecklingsprogram efter UKÄs utvärdering. Det var inriktat på
  framförallt vetenskapligheten i utbildningen och resulterade så småningom
  i att många av våra studenter nominerades till top 10% i undergraduate
  awards för sina examensarbeten. Baksidan av detta arbete var lärarnas
  förutsättningar och som Grundutbildningsansvarig arbetade vi sedan med att
  utveckla såväl incitament och strukturer för lärares utveckling och
  autonomi (bland annat en kvalitetspeng för fri kompetensutveckling). Att
  arbeta med strukturer som ger förutsättningar för lärare/pedagogiska
  ledare och lärandet har jag sedan tagit med mig in i arbetet med att bygga
  upp UoL som startades 2019 utifrån det flertal mindre verksamheter som
  funnits tidigare. Här har fokus varit på att bygga upp strukturer och
  kapacitet att möta universitetets behov liksom att framåt även bidra till
  utveckling av pedagogisk utveckling även nationellt och internationellt.
  Som lärare har jag undervisat, examinerat och ansvarat för kurser i såväl
  kemi, biokemi och biomedicinsk laboratorievetenskap men senare framförallt
  fokuserat på ämnet kvalitet och kvalitetsutveckling. Även som lärare
  ligger min passion i att utveckla undervisningen så att den möter såväl
  studenternas som framtidens behov och däremellan skapa en trygg, öppen och
  kreativ miljö som skapa förutsättningar för lärande. Även idag har
  jag kvar foten i en fristående interprofessionell kurs i kvalitet och
  kvalitetsutveckling för hälso- och sjukvården som ges varje höst.
  2019-nuvarande: Verksamhetschef Undervisning och Lärande (UoL)
  2016-2019: Grundutbildningsansvarig (GUA) på Institutionen för
  Larboratoriemedicin (Labmed)
  2014-2016: Biträdande avdelningschef för avdelningen för klinisk kemi
  vid institutionen för Laboratoriemedicin
  2011-2016: Programdirektor (PD) för Biomedicinska analytikerprogrammet
  2009-2011: Chef för studentadministrationen vid insitutionen för
  laboratoriemeidicn
  2009-2011: Studierektor för biomedicinska analytikerprogrammet
  2007-2008: Utvecklare Bernadotte gymnasiet
  2007-nuvarande Lärare KI först Adjunkt (2007-20011) och från 2011 Lektor
  2003-2007 Doktorand i medicinsk biokemi (2007)
  Från början är Leg biomedicinsk analytiker (2002).
  Medicine doktorsexamen inom medicinsk biokemi, KI, 2007
  Biomedicinsk analytikerexamen och kandidatexamen i biomedicinsk
  laboratorievetenskap, KI, 2002

Forskningsbeskrivning

 • Obalanser eller rubbningar i metabolismen av fettsyror får stora
  konsekvenser för hälsan så som hjärt- och kärlsjukdom, fetma eller
  diabetes. Det finns även en rad mer sällsynta sjukdomar som påverkar
  lipidmetabolismen som orsakas av olika genetiska defekter i något av alla de
  enzymer som är involverade i lipidmetabolismen.
  Acyl-CoA tioesteraser är en grupp enzymer som katalyserar hydrolysen av
  acyl-CoA till fria fettsyror och fritt coenzym A och har därigenom en
  regulatorisk roll i lipidmetabolismen. Denna aktivitet återfinns i alla
  cellorganeller, från cytosol till mitokondrier och peroxisomer. Den
  fysiologiska funktionen för dessa olika enzymer är ännu inte helt känd
  utan kan endast postuleras utifrån dess cellulära lokalisation, aktivitet,
  vävnadsuttryck och reglering. Karakterisering av dessa enzymer är därmed
  viktigt och har varit mitt fokus i forskningen.

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Verksamhetschef, Undervisning och lärande, Karolinska Institutet, 2021-

Examina och utbildning

 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 2007
 • LICENTIATEXAMEN, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 2004
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2002
 • Biomedicinsk Analytikerexamen, Karolinska Institutet, 2002

Uppdrag

 • Prefekt, Undervisning och lärande, Karolinska Institutet, 2021-

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI