Maria Watter

Maria Watter

Verksamhetschef | Prefekt
E-postadress: maria.watter@ki.se
Telefon: +46852483623
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 10, plan 6, 14152 Huddinge
Postadress: TL Undervisning och lärande, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Är PhD och Lektor samt Verksamhetschef för Undervisning och Lärande (UoL), Karolinska Institutets medicinpedagogiska enhet, sedan 2019. Undervisning och Lärande är sedan starten 2019 en fristående verksamhet organisatoriskt placerad direkt under rektor och vars syfte är att skapa förutsättningar för hög kvalitet i KIs utbildning på såväl grund och avancerad nivå som forskarnivå. Vi som arbetar på UoL fokuserar på pedagogisk kompetensutveckling för lärare att möta det pedagogiska uppdraget, att stödja kontinuerligt lärande och nätverkande för att skapa gemensamhet för lärare i en föränderlig värld, att facilitera pedagogisk utveckling så att kompetens får möjlighet att omsättas i praktik som möter framtidens behov för våra studenter, samt vidareutveckla förutsättningarna för lärande genom att bygga infrastruktur (digital och fysisk) och bidra till organisatoriskt lärande så att vi är rustade för framtiden. Vi gör det för (och helst i samarbete med) alla som planerar, undervisar och leder KIs utbildning både inom ramen för KI och Region Stockholm. Vårt strategiska utvecklingsarbete sker i tätt samarbete med kommittén för utbildning (KU), kommittén för forskarutbildning (KFU), utbildningsrådet (UR) men även enskilda institutioner och program. Som ledare drivs jag av att få arbeta med att utveckla människors som verksamhetens potential. Jag tror på lärandets kraft att utveckla individer, organisationer och vårt samhälle till en lite bättre plats. Därför är lärande och att skapa tillsammans och över gränser en viktig del i mitt ledarskap. Liksom att släppa fram glädjen i vilka vi är och vad vi skulle kunna åstadkomma för att över lång tid ha uthållighet att bidra till utveckling i komplexa miljöer där resultaten ofta varken är lätta att mäta eller något som kommer direkt. Att skapa mening och glädje ger möjlighet till ett långsiktigt och hållbart arbete som över tid bygger kapacitet att möta framtida utmaningar så att det inte känns som att världen varken kör över oss eller springer ifrån oss utan att vi är delaktiga i att skapa en värld som alla kan frodas i. Har genom åren haft flertalet roller inom utbildning och med ett särskilt intresse för att leda utveckling. Som lärare och studierektor i början av min karriär fick jag följa många studenter i vardagen vilket skapade en djup förståelse för våra olika förutsättningar vilket varit till enorm nytta. Som programdirektor arbetade vi med med ett större utvecklingsprogram efter UKÄs utvärdering. Det var inriktat på framförallt vetenskapligheten i utbildningen och resulterade så småningom i att många av våra studenter nominerades till top 10% i undergraduate awards för sina examensarbeten. Baksidan av detta arbete var lärarnas förutsättningar och som Grundutbildningsansvarig arbetade vi sedan med att utveckla såväl incitament och strukturer för lärares utveckling och autonomi (bland annat en kvalitetspeng för fri kompetensutveckling). Att arbeta med strukturer som ger förutsättningar för lärare/pedagogiska ledare och lärandet har jag sedan tagit med mig in i arbetet med att bygga upp UoL som startades 2019 utifrån det flertal mindre verksamheter som funnits tidigare. Här har fokus varit på att bygga upp strukturer och kapacitet att möta universitetets behov liksom att framåt även bidra till utveckling av pedagogisk utveckling även nationellt och internationellt. Som lärare har jag undervisat, examinerat och ansvarat för kurser i såväl kemi, biokemi och biomedicinsk laboratorievetenskap men senare framförallt fokuserat på ämnet kvalitet och kvalitetsutveckling. Även som lärare ligger min passion i att utveckla undervisningen så att den möter såväl studenternas som framtidens behov och däremellan skapa en trygg, öppen och kreativ miljö som skapa förutsättningar för lärande. Även idag har jag kvar foten i en fristående interprofessionell kurs i kvalitet och kvalitetsutveckling för hälso- och sjukvården som ges varje höst. 2019-nuvarande: Verksamhetschef Undervisning och Lärande (UoL) 2016-2019: Grundutbildningsansvarig (GUA) på Institutionen för Larboratoriemedicin (Labmed) 2014-2016: Biträdande avdelningschef för avdelningen för klinisk kemi vid institutionen för Laboratoriemedicin 2011-2016: Programdirektor (PD) för Biomedicinska analytikerprogrammet 2009-2011: Chef för studentadministrationen vid insitutionen för laboratoriemeidicn 2009-2011: Studierektor för biomedicinska analytikerprogrammet 2007-2008: Utvecklare Bernadotte gymnasiet 2007-nuvarande Lärare KI först Adjunkt (2007-20011) och från 2011 Lektor 2003-2007 Doktorand i medicinsk biokemi (2007) Från början är Leg biomedicinsk analytiker (2002). Medicine doktorsexamen inom medicinsk biokemi, KI, 2007 Biomedicinsk analytikerexamen och kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap, KI, 2002

Forskningsbeskrivning

  • Obalanser eller rubbningar i metabolismen av fettsyror får stora konsekvenser för hälsan så som hjärt- och kärlsjukdom, fetma eller diabetes. Det finns även en rad mer sällsynta sjukdomar som påverkar lipidmetabolismen som orsakas av olika genetiska defekter i något av alla de enzymer som är involverade i lipidmetabolismen. Acyl-CoA tioesteraser är en grupp enzymer som katalyserar hydrolysen av acyl-CoA till fria fettsyror och fritt coenzym A och har därigenom en regulatorisk roll i lipidmetabolismen. Denna aktivitet återfinns i alla cellorganeller, från cytosol till mitokondrier och peroxisomer. Den fysiologiska funktionen för dessa olika enzymer är ännu inte helt känd utan kan endast postuleras utifrån dess cellulära lokalisation, aktivitet, vävnadsuttryck och reglering. Karakterisering av dessa enzymer är därmed viktigt och har varit mitt fokus i forskningen.

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Verksamhetschef, Undervisning och lärande, Karolinska Institutet, 2021-

Examina och utbildning

  • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 2007
  • LICENTIATEXAMEN, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 2004
  • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2002
  • Biomedicinsk Analytikerexamen, Karolinska Institutet, 2002

Uppdrag

  • Prefekt, TL Undervisning och lärande, Karolinska Institutet, 2021-

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI