Projekt för implementering av medicinpedagogisk enhet, Undervisning och Lärande (UoL)

Rektor har beslutat om implementering av en ny pedagogisk enhet vid KI. Här publiceras löpande information om projektet.

Projektet ska resultera i att den pedagogiska verksamhet som i nuläget bedrivs vid KI, exempelvis inom CLK, CKU och KIB, slås samman i en enhet med samlad högskolepedagogisk kompetens. Enheten ska benämnas Utbildning och Lärande (UoL) och målsättningen är att den finns på plats den 1 januari 2019.