Vår kärnverksamhet är forskning och utbildning. Ämnesområdet laboratoriemedicin knyter samman basvetenskaplig forskning, klinisk forskning och vård. Institutionens roll är att överföra och förädla medicinsk kunskap till vården i samverkan mellan akademi, vård och industri.

Kalender

Datum Event
04 Dec 2015 - 09:30 Disputation - Fazleen Hatta
09 Dec 2015 - 10:00 Halvtidskontroll - Anja Reithmeier
11 Dec 2015 - 11:00 Disputation - Lisa Arodin Selenius
17 Dec 2015 - 10:00 Disputation - Hanna Nylén

Lediga tjänster - Institutionen för Laboratoriemedicin

Befattning Submission Deadline
Universitetsadjunkt till avdelningen för Klinisk fysiologi 04 Dec 2015