Lo Barck

Lo Barck

Bibliotekarie
E-postadress: lo.barck@ki.se
Besöksadress: Annerovägen 12, 16970 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS MHK Hagströmerbiblioteket, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är filosofie doktor i grekiska (2009) och 1:e bibliotekarie vid
  Hagströmerbiblioteket, Karolinska Institutet.
  Jag arbetar som specialsamlingsbibliotekarie vid Hagströmerbiblioteket.
  Kontakta mig om du vill forska på KI:s äldre samlingar, boka en visning,
  eller använda våra lokaler till andra aktiviteter.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskningsbakgrund ligger inom klassiska språk och bokhistoria. Efter
  disputation deltog jag i flera projekt med inriktning på äldre
  boksamlingar, såväl medeltida och förmoderna handskrifter som äldre
  tryckta böcker. Bland annat har jag vid Uppsala universitetsbibliotek
  arbetat med bokband samt varit projektledare för ett RJ-finansierat projekt
  kring Sveriges grekiska handskrifter. Mitt specialområde är kodikologi,
  d.v.s. studier av handskriften/boken som fysiskt objekt och textbärare.
  2016–2019 var jag med i ett forsknings- och infrastrukturprojekt kring de
  fornsvenska medeltidshandskrifterna på Kungliga biblioteket och Uppsala
  universitetsbibliotek, med särskilt ansvar för kodikologiska och
  bokhistoriska frågor samt katalogisering i den digitala databasen
  Manuscripta.se. För närvarande är det Hagströmerbibliotekets egna
  samlingar som är i fokus, framför allt vårt Linnérelaterade material i
  handskrifter, hybridböcker, och tryckta verk.
  Karolinska Institutet äger och förvaltar en för Sverige unik samling
  texter – handskrivna och tryckta – som dokumenterar KI:s historia men
  också medicinhistoria i vidare mening. Samlingen har stor internationell
  bredd och sträcker sig över flera sekler. Den erbjuder därför goda
  möjligheter till studier och forskning inom dessa och angränsande områden.
  Som bokhistoriker har jag ett intresse för såväl innehållet i boken som
  den materiella artefakten och förhållandet dem emellan. Till exempel kan
  proveniensuppgifter vittna om forskarmiljöer, professionella nätverk och
  personliga relationer
 • bokbanden kan ge oss historiska, ekonomiska och
  geografiska upplysningar
 • handskrivna tillägg i tryckta böcker kan berätta
  för oss om den faktiska praktiken som rådde vid en viss tid inom medicin
  och farmaci. Hagströmerbibliotekets samlingar är väl värda att
  uppmärksammas ur alla dessa perspektiv.

Anställningar

 • Bibliotekarie, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2024-
 • Bibliotekarie, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2023-2026
 • Bibliotekarie, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2016-2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI