Kerstin Lundin

Kerstin Lundin

Projektledare
E-postadress: kerstin.lundin@ki.se
Telefon: +46852486448
Besöksadress: Nobels väg 15 A, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS RSO EEO, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar med projektledning och verksamhetsutveckling på avdelningen
  Forskarstöd. För närvarande med fokus på stöd för impact och genomslag
  av forskningen i samhället. Tidigare projektledaruppdrag vid KI:
  ALF-utvärderingarna 2022 – utvärdering av klinisk forskning, utbildning och
  utveckling av hälso- och sjukvården i enlighet med ALF-avtalen. "Ett KI
  för hållbar utveckling" med syfte att skapa sammanhållning som leder till
  att hela KI involveras i arbetet med hållbar utveckling och Agenda 2030.
  SKISS – Stärka KI:s strategiska samverkansförmåga, genom aktiva
  interaktioner med svenskt lärosäten och Vinnova. Biomedicum – Koordinering
  av aktiviteter för de fem institutioner som flyttade in den nya bygganden.

  Jag har många års erfarenhet av verksamhetsutveckling och strategisk
  projektledning av stora internationella komplexa projekt. Framför allt
  innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt inom läkemedelsindustrin men
  även inom offentlig verksamhet. Projektledarskap och organisation anser jag
  bör anpassas till uppdragets och projektets vision, mål, medlemmar och
  verksamhetskaraktär. Eftersom inget uppdrag eller projekt är det andra likt
  är variation, flexibilitet och kommunikation viktiga och stimulerande
  komponenter för att lyckas att utveckla och förändra till det bättre.

  Utbildning:
  Master of Science Chemical Engineering, Royal Institute of Technology (KTH),
  1983
  Project Management Professional certification (PMP), PMI International, 2013

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI