Katarina Bälter

Katarina Bälter

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: katarina.balter@ki.se
Telefon: +46852486821
Besöksadress: ,
Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB III Bellocco, 171 77 Stockholm

Om mig

Forskningsbeskrivning

 • Det gemensamma temat för min forskning är hållbar livsstil och hälsa
  och omfattar studier av livsstilsfaktorer som främjar god hälsa och
  samtidigt bidrar till hållbar utveckling. Min forsknings är grundad i FNs
  hållbarhetmål, agenda 2030.
  Min bakgrund är inom nutritionsepidemiologi med inriktning på kostfaktorer,
  fysisk aktivitet och viktkontroll och risken för cancer. Genom att kombinera
  traditionell nutritionsepidemiologi med forskning om klimatförändringar kan
  vi studera matrelaterade växthusgasutsläpp, näringsintag och hälsa ur ett
  folkhälsoperspektiv. Ett annat av mina intressen är e-epi och jag
  introducerade webbaserade enkäter på MEB 2001 och har sedan dess utvecklat
  och validerat ett stort antal interaktiva webbenkäter.
  *Utvalda forskningsprojekt:*
  Studier av matrelaterade växthusgasutsläpp och näringsintag i
  befolkningsstudier
  Hållbara matvanor och hälsa
  Studie om hållbar livsstil och hälsa bland ungdomar
  E-epi: Utveckling och validering av interaktiva webbaserade enkäter för att
  skatta matvanor och fysisk aktivitet hos barn, ungdomar och vuxna.
  Betydelsen av modifierbara livsstilsfaktorer för prevention av
  prostatacancer samt för överlevnad efter en prostatacancerdiagnos.
  Betydelsen av livsstilsfaktorer för mammografiska täthet och
  bröstcancerrisk
  *Finansiering*
  Min forskning stöds bl.a. av anslag från den Vetenskapsrådet,
  Cancerfonden, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte),
  Formas och Riksbankens Jubileumsfond.
  *Handledarskap för studenter och doktorander*
  Jag har varit huvudhandledare för mer än 30 studenter som gjort sitt
  examensarbete, mastersuppsats, sommarforskarprojekt, eller
  forskningsförberedande kurs, inklusive studenter från Erasmus och
  Fulbright, samt doktorander. Jag är för närvarande handledare för
  följande doktorander:
  * Camilla Wiklund [1](bihandledare)
  Doktorander som avlagt sin doktorsexamen (med mig som huvudhandledare):
  * Maria Hedelin
  * Elinor Fondell
  * Elisabeth Möller
  * Sara Christensen [2]
  * Stephanie Bonn [3]
  * Thang Trinh (bihandledare)
  * Camilla Sjörs
  *Övriga aktiviteter*
  * Medlem i expertpanelen för en rapport om kost och fetma vid SBU - det
  svenska rådet för medicinsk utvärdering - som publicerades 2013.
  * Ledamot i styrgruppen för Nätverket för epidemiologi och nutrition
  (NEON) i Sverige (2000-18).
  * Styrelseledamot i föreningen för ledamöter i den svenska riksdagen och
  forskare, RIFO (2001-04).
  * Ordförande i Nutritionistföreningen (2001-2).
  [1] node/6903
  [2] http://ki.se/people/sachri
  [3] http://ki.se/people/stebon

Undervisning

 • Jag har ansvarat för forskarutbildningskursen Epidemiologi I på KI och
  jag har varit gästlärare på Williams College, USA. Jag har varit
  studierektor för forskarutbildning vid MEB, och samordnare för
  forskarutbildningsprogrammet i epidemiologi vid KI. Dessutom har jag
  tjänstgjort som lärare på VetU-kurser och koordinator för examensarbeten
  på läkarutbildningen vid KI.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

 • Docent, epidemiologi, Karolinska institutet, 2004

Handledare

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI