This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är för närvarande postdoktor på Department of Nutrition vid Harvard T.H. Chan School of Public Health i Boston, USA, där jag studerar sambandet mellan kostmönster och hjärtkärlsjukdom hos individer med högt blodtryck.

Min doktorsavhandling, som jag försvarade i mars 2014, omfattar utvärderingen av två web-baserade kostenkäter med avseende på validitet och reproducerbarhet. Avhandlingen beskriver också två prospektiva kohortstudier på kost och motion och risken för att insjukna i övre luftvägsinfektioner.

Utbildning

2008 Magisterexamen i nutrition, Stockholms Universitet, Stockholm

2014 Doktorsexamen i nutritionsepidemiologi, Karolinska Institutet, Stockholm

Laddar publikationer

Karta