This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag har en magisterexamen i nutrition och en doktorsexamen inom epidemiologi. Jag försvarade min avhandling med titeln ” Physical Activity, Body Mass Index and Prostate Cancer – Studies of Risk, Progression and Mortality” vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, den 27 mars 2015. 

Utbildning

Doktor i medicinsk vetenskap, Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet, 2015

Magisterexamen i nutrition från Karolinska Institutet och Stockholms universitet (2009)

Forskningsbeskrivning

Min forskning rör främst cancerepidemiologi och e-epidemiologi.

Cancerepidemiologi - Studier utav samband mellan kroppsvikt, viktförändring och fysisk aktivitet och prevention utav prostatacancer samt överlevnad efter en prostatacancerdiagnos.

E-epidemiologi - Metodutveckling och validering av webbenkäter för att mäta fysisk aktivitet och kost hos både barn och vuxna.

Laddar publikationer