Karin Larsson

Karin Larsson

Senior Forskningsspecialist
E-postadress: karin.larsson@ki.se
Besöksadress: D2:01, Karolinska Universitetssjukhuset, 17176 Stockholm
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Reuma Jakobsson P, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Karin Larsson avslutade sin doktorsexamen inom bioteknologi år 2010. Hon fokuserade på produktionen och karakteriseringen av antikroppar för proteomikforskning som en del av Human Protein Atlas-projektet vid Kungliga Tekniska högskolan. Efter doktorsexamen började hon som postdoktor vid Karolinska Institutet på Institutionen för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi 2011. Hon flyttade sedan till Institutionen för Medicin, Solna först som postdoktor och sedan som Forskarassistent 2017, en tjänst finansierad av Barncancerfonden.

Forskningsbeskrivning

 • Karin Larssons forskning inom onkologi fokuserar på prostaglandiners och inflammationens roll i cancerutveckling och hur prostaglandiner påverkar tumörens mikromiljö. Hon använder cellulära 3D modeller för att förstå dynamiken bakom cancerutveckling och terapisvar. Hennes mål är att hitta nya terapeutiska mål för att övervinna resistens mot behandling och förbättra patientresultat.

Undervisning

 • Utöver hennes forskningsverksamhet har Karin Larsson genomfört flera kurser om undervisning på högskolenivå och deltar som lärare i kurser på kandidat-, magister- och forskarnivå.

Utvalda publikationer

Artiklar

Alla övriga publikationer

 • Corrigendum: NATURE COMMUNICATIONS. 2023;14(1):5019
  Ladds MJGW; van Leeuwen IMM; Drummond CJ; Chu S; Healy AR; Popova G; Fernández AP; Mollick T; Darekar S; Sedimbi SK; Nekulova M; Sachweh MCC; Campbell J; Higgins M; Tuck C; Popa M; Safont MM; Gelebart P; Fandalyuk Z; Thompson AM; Svensson R; Gustavsson A-L; Johansson L; Färnegårdh K; Yngve U; Saleh A; Haraldsson M; D'Hollander ACA; Franco M; Zhao Y; Håkansson M; Walse B; Larsson K; Peat EM; Pelechano V; Lunec J; Vojtesek B; Carmena M; Earnshaw WC; McCarthy AR; Westwood NJ; Arsenian-Henriksson M; Lane DP; Bhatia R; McCormack E; Laín S
 • Published conference paper: CELL BIOLOGY AND TRANSLATIONAL MEDICINE, VOL 14: STEM CELLS IN LINEAGE SPECIFIC DIFFERENTIATION AND DISEASE. 2019;1161:89-100
  Larsson K; Kock A; Kogner P; Jakobsson P-J
 • Corrigendum: NATURE COMMUNICATIONS. 2018;9(1):2071
  Ladds MJGW; van Leeuwen IMM; Drummond CJ; Chu S; Healy AR; Popova G; Pastor Fernández A; Mollick T; Darekar S; Sedimbi SK; Nekulova M; Sachweh MCC; Campbell J; Higgins M; Tuck C; Popa M; Safont MM; Gelebart P; Fandalyuk Z; Thompson AM; Svensson R; Gustavsson A-L; Johansson L; Färnegårdh K; Yngve U; Saleh A; Haraldsson M; D'Hollander ACA; Franco M; Zhao Y; Håkansson M; Walse B; Larsson K; Peat EM; Pelechano V; Lunec J; Vojtesek B; Carmena M; Earnshaw WC; McCarthy AR; Westwood NJ; Arsenian-Henriksson M; Lane DP; Bhatia R; McCormack E; Laín S

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI