Effektivare hjälp vid katastrofer

När ett samhälle slagits i spillror av exempelvis en jordbävning vill många hjälpa – men utan samordning och kunskap om vårdbehov blir insatserna ofta missriktade. Johan von Schreeb forskar om hur globala katastrofmedicinska insatser kan bli effektivare.

Porträtt av Johan von Schreeb utanför Aula Medica.
Foto: Andreas Andersson

Vad forskar du om?

– Jag forskar inom global katastrofmedicin: vilka är hälsoeffekterna av olika typer av katastrofer och hur bör vårdinsatser utformas för att ge optimal effekt? Det är ett relativt nytt akademisk ämnesområde – tidigare räckte det att vårdinsatser i katastrofer hade goda intentioner men nu är det resultatet som står i fokus. Min avhandling från 2007 visade att fältsjukhus kom för sent för att rädda liv och var illa anpassade till de dominerande hälsoproblemen. Sedan dess har vi, tillsammans med WHO, utvecklat och implementerat ett system för snabb mobilisering av fältsjukhus som lever upp till definierade standarder.

Vad har forskningen gett?

– Direkt efter en katastrof krävs en snabb behovsbedömning som kombinerar information om det drabbade landets sårbarhet med omfång och typ av katastrof samt antal drabbade. Jordbävningar, tsunamis, krig och epidemier har distinkt olika hälsoeffekter, men dessa varierar också starkt beroende på landets socioekonomiska status.

– Idag har vi mycket kunskap om hur de sambanden ser ut. Vi vet också mer om vilka behandlingar och prioriteringar som är effektiva vid en katastrof, som alltid karaktäriseras av resursbrist. Två av mina doktorander har skrivit avhandling om hur man enklast triagerar, alltså sorterar, skadade som anländer till sjukhus i Indien. Där dör en miljon av skador årligen, vår forskning indikerar att bättre triage skulle kunna rädda 250 000 av dem.

Vad är aktuellt för er nu?

– För tillfället är jag i Beirut för WHO för att samordna internationella insatser efter explosionen i augusti, enligt det system vi tagit fram. Det senaste halvåret har jag främst arbetat med covid-19 i Sverige. På tio dagar tog vi fram en on-line utbildning som 160 000 vårdanställda gått. Kunskap och erfarenhet från global katastrofmedicin är mer relevant än någonsin även för vården i Sverige.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2020

Om Johan von Schreeb

Professor i global katastrofmedicin vid institutionen för global folkhälsa

Johan von Schreeb är född i Stockholm 1961 och utbildad vid KI med läkarexamen 1987 och läkarlegitimation 1991. Han har studerat tropikmedicin och är sedan 1995 specialist i allmänkirurgi. Han disputerade vid KI 2007 och blev docent 2012.

von Schreeb har sedan 1989 tjänstgjort vid ett stort antal katastrofmedicinska insatser i bland annat Afghanistan, Kenya, Pakistan, Haiti, Sierra Leone och Irak – från början som kirurg och med tiden även i olika ledande befattningar. Han är en av grundarna av den svenska grenen av Läkare utan gränser.

Johan von Schreeb har anställts som professor i global katastrofmedicin vid Karolinska Institutet från 15 oktober 2019.

Se en film