Isabelle Hernandez

Isabelle Hernandez

Doktorand
Telefon: +46852483241
Besöksadress: Nobels väg 9, 17165 Solna
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Psykologi Dahlgren, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag har en mastersexamen i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet och är för närande Doktorand vid Karolinska institutet. Jag skriver mitt avhandlingsarbete om arbetstider och återhämtning inom sjukvården under Covid-19 pandemin: https://ki.se/cns/arbetstider-och-aterhamtning-under-covid-19-pandemin-gar-det-att-skapa-hallbara-arbetsvillkor

  Covid-19 pandemin bidrog till ett ökat tryck på sjukvården vilket medförde exempelvis långa arbetstider, övertid och bristande återhämtning bland vårdpersonal. Återhämtning kan ses som en nyckelfaktor för att förebygga ohälsa vid upprepad stress-exponering och spelar även roll i förebyggandet av trötthet, som i sig kan påverka prestationsförmågan och därmed äventyra säkerheten i arbetet. I min avhandling undersöker jag dels hur Covid-19-pandemin har påverkat arbetstider och återhämtning inom sjukvården, vilka implikationer dessa kan har för hälsa och
  säkerhet, samt hur olika verksamheter på ledningsnivå har arbetat med frågor kring arbetstider och återhämtning under pandemin.

Forskningsbeskrivning

 • Mina huvudsakliga intresseområden innefattar arbetstider och återhämtning, såväl som arbetslivsrelaterad hälsa och säkerhet både på individ- och organisatorisk nivå. Andra intresseområden innefattar stress, sömn, anställningsvillkor och mänskliga resurser.

Alla övriga publikationer

 • Book chapter: JOB INSECURITY, PRECARIOUS EMPLOYMENT AND BURNOUT FACTS AND FABLES IN WORK PSYCHOLOGY RESEARCH. 2023;p.
  Sverke M; Hernandez I; Tanimoto A; Hellgren J; Näswall K
 • Book chapter: FLEXIBLE WORKING PRACTICES AND APPROACHES. 2021;p.
  Non-standard employment contracts: Characteristics and consequences of new ways of working
  Tanimoto A; Hernandez I; Hellgren J; Sverke M

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI