Gert Helgesson

Gert Helgesson

Professor | Docent
Telephone: +46852483767
Visiting address: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postal address: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Etik Helgesson, 171 77 Stockholm

About me

  • I studied practical philosophy (ethics) at Uppsala University and defended my thesis in 2002. Since 2002 I have worked with medical ethics, first in Uppsala and then at Karolinska Institutet, in particular ethical matters relating to medical research, but also clinical medical ethics. I became full professor at KI in 2015.

Teaching

  • Jag är professor i medicinsk etik, med bakgrund i praktisk filosofi. Jag disputerade på en avhandling om värdeantaganden i ekonomisk teori vid Uppsala universitet hösten 2002, men har sedan dess forskat och undervisat i medicinsk etik.

    Mitt huvudsakliga forskningsintresse är forskningsetik, särskilt forskningsfusk och andra avvikelser från god forskningssed, normativa frågor relaterade till respekt för autonomi och olika frågor om hur forskningsintresset ska vägas mot försökspersonens/patientens skyddsintresse och intresse av att tillgodogöra sig forskningens landvinningar.

    Liksom mina kolleger på Stockholm Centre for Healthcare Ethics (CHE) är jag intresserad av att kombinera teoretisk filosofisk forskning med empirisk forskning - om praxis och värderingar.

Selected publications

Articles

All other publications

Employments

  • Professor, Department of Learning, Informatics, Management and Ethics, Karolinska Institutet, 2015-

Degrees and Education

  • Docent, Karolinska Institutet, 2008
  • Phd in ethics, Practical philosophy (ethics), Values, Norms & Ideology in Mainstream Economics, Uppsala University, 2002

News from KI

Events from KI