This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag disputerade 2011 med avhandlingen Managing technology in everyday activites: A study of older adults with dementia, MCI, and no cognitive impairment. I avhandlingen studerade jag det gap som finns mellan det teknologiskt utvecklade samhället och de möjligheter som personer som lever och åldras med kognitiv funktionsnedsättning pga. demens eller kognitiv svikt (MCI) har att använda teknik och ta del av aktiviteter i hem och offentlig miljö. Syftet var att generera kunskap om förmågan att använda teknik i vardagen, att undersöka hur förmågan att använda teknik kan bedömas och hur denna kunskap kan användas i klinisk verksamhet.

Efter disputationen har jag haft post-doktortjänster på Luleå Tekniska Universitet (LTU) och på KI. På LTU studerade jag bedömning av förmågan att använda teknik och olika aspekter av teknikanvändning bland personer med förvärvad hjärnskada. På KI har jag fortsatt det arbete jag påbörjade under doktorandstudierna. För närvarande arbetar jag vid Sektionen för arbetsterapi som universitetsadjunkt på arbetsterapeutbildningen och som junior forskare i forskargruppen CACTUS (Cognitive Accessibility and Technology Use when Ageing in home and Society)  som leds av prefessor Louise Nygård. Min forskning fokuserar på matchningen mellan teknikanvändare med kognitiv funktionsnedsättning och de specifika krav som vardagstekniska föremål och tjänster (inklusive e-hälsa) ställer på användarna. I denna forskning används ofta bedömningarna Everyday Technology Use Questionnire (ETUQ) och/eller Management of Everyday Technology Assessment (META). Min forskning innefattar också studier av tillgänglighet till och användbarhet hos platser och aktiviteter i offentlig miljö (främst utanför hemmet) för personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Forskningsbeskrivning

Urval av publikationer

1. Malinowsky, C & Fallahpour, M, Larsson Lund, M., Nygård, L. & Kottorp, A. (2018). Skill clusters of ability to manage everyday technology among people with and without cognitive impairment, dementia and acquired brain injury. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, early online, 25(2), 99-107.
doi: 10.1080/11038128.2017.1298665.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28276961

2. Malinowsky, C & Kottorp, A. Tanemura, R., Nagao, T., Noda, K, Sagara, J., Rosenberg, L., Asaba, E. & Nygård, L. (2017). Everyday technology use among older adults in Sweden and Japan: A comparative study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy (e-pub ahead of print April 27, 2017).
doi: 10.1080/11038128.2017.1321684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28447526

3. Lundberg, V., Boström, A. – M. & Malinowsky, C. (2017). A psychometric evaluation of the Research Utilization Questionnaire using a Rasch Measurement Model. Scandinavian Journal of Caring Sciences (e-pub ahead of print June 30, 2017).
doi: 10.1111/scs.12482
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28758292

4. Malinowsky, C, Kottorp, A., Rosenberg, L., Wallin, A., Nordlund, A., Björklund, E., Melin, I., Pernevik, A. & Nygård, L. (2017) Differences in the use of everyday technology among persons with MCI, SCI and older adults without known cognitive impairment. International Psychogeriatrics, 29 (7), 1193-1200.
doi: 10.1017/S1041610217000643
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28412981

5. Larsson-Lund, M, Kottorp, A. & Malinowsky, C., (2017). Return work in people with acquired brain injury: Association with observed ability to use technology. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 24(4), 281-289.
doi:10.1080/11038128.2016.1194466
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27321247

6. Ryd, C., Nygård, L., Malinowsky, C., Öhman, A. & Kottorp, A. (2017)
Can everyday technology use predict overall functional level among older adults with mild cognitive impairment or mild-stage Alzheimer’s disease? – A pilot study. Scandinavian journal of caring sciences, 31(1), 201-209.
doi: 10.1111/scs.12330
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27075107

7. Malinowsky, C. & Larsson Lund, M. (2016). The match between everyday technology in public space and the ability of working-aged people with ABI to use it. British Journal of Occupational Therapy, 79(1) 26–34
doi: 10.1177/0308022614563943
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0308022614563943

8. Kottorp A, Nygård L, Hedman A, Öhman A, Malinowsky C, Rosenberg L, Lindqvist E, & Ryd C (2016). Access to and use of everyday technology among older people: An occupational justice issue – but for whom? Journal of Occupational Science, 23(3), 382-388.                                                     
doi: 10.1080/14427591.2016.1151457
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14427591.2016.1151457

9. Kassberg, A. C., Prellwitz, M, Malinowsky, C. & Larsson-Lund, M. (2016) Interventions aimed at improving the ability to use everyday technology in work after brain injury. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 23(2):147-57.
doi: 10.3109/11038128.2015.1122835
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26651230

10. Hedman, A., Nygård, L., Malinowsky, C., Almkvist, A., & Kottorp, A. (2016). Changing everyday activities and technology use in mild cognitive impairment. British Journal of Occupational Therapy, 79(2), 111-119.
doi:10.1177/0308022615586800.
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0308022615586800

11. Malinowsky, C., Kassberg, A. – C., Larsson-Lund, M. & Kottorp, A. (2016). The stability of the test-retest reliability of the measures in the Management of Everyday Technology Assessment (META) among persons with acquired brain injury. Disability & Rehabilitation, Assistive Technology, 11(5), 395-399. doi:10.3109/17483107.2014.968812
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25270613

12. Malinowsky, C., Kottorp, A., Patomella, A. – H., Rosenberg, L. & Nygård, L. (2015). Changes in the technological landscape over time: Everyday technologies relevance and difficulty levels as perceived by older adults with and without cognitive impairment. Technology & Disability, 27(3), 91-101.
doi: 10.3233/TAD-150431
http://content.iospress.com/articles/technology-and-disability/tad431

13. Malinowsky, C & Kottorp, A. Tanemura, R., Asaba, E., Nagao, T., Noda, K, Sagara, J., Bontje, P., Rosenberg, L. & Nygård, L. (2015). Validation of the Everyday Technology Use Questionnaire in a Japanese context. Hong Kong Journal of Occupational Therapy, 26, 1-8
doi.org/10.1016/j.hkjot.2015.08.002
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1569186115000261

14. Ryd, C., Nygård, L., Malinowsky, C., Öhman, A. & Kottorp, A. (2015). Associations between activities of daily living and everyday technology. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22(1), 33-42.
doi:10.3109/11038128.2014.964307
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25328102

 

 

Laddar publikationer