Claudia Lampic

Claudia Lampic

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: claudia.lampic@ki.se
Telefon: +46852482370
Besöksadress: Widerströmska huset, hiss 1, plan 8 Tomtebodavägen 18A, 17177 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Administration Forskning KBH, 171 77 Stockholm

Om mig

 • *Om mig*
  Jag är professor i klinisk psykologi vid Umeå universitet och är
  associerad till Institutionen för kvinnors och barns hälsa, KI.
  *Utbildning*
  * Legitimerad psykolog, 1991
  * Doktorsexamen, Uppsala universitet, 1999
  *Uppdrag*
  Ledamot i Disputationskommittén, KI (2015-2018)
  Vice ordförande i Vetenskapsrådets beredningsgrupp H2: Vårdforskning
  (2014-2018)
  Vice ordförande i Cancerfondens prioriteringskommitté G: Vårdvetenskap
  (2017-)
  Extern ledamot i Fakultetsnämnden, Mälardalens högskola (2017-2019)
  Ledamot i regionala Etikprövningsnämnden Stockholm (2018-2019)
  Vetenskaplig sekreterare i Etikprövningsmyndigheten, Stockholm (2020-2021)
  Invald medlem i AcademiaNet, ett nätverk för mycket framstående kvinnliga
  forskare och akademiker.
  Jag undervisar på avancerad och forskarutbildningsnivå. Inom
  forskarutbildningen på KI arbetar jag med kursen "Vetenskapligt skrivande
  och informationskompetens" som ges av KIB.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning fokuserar på psykosociala aspekter av cancervård och
  fertilitet/infertilitet. En gemensam nämnare för mina pågående projekt
  är att de anknyter till betydelsen av den reproduktiva förmågan.
  För mer information om aktuella projekt:
  Fertilitetsrelaterad kommunikation i cancervård [1]
  Fex-Can, Fertilitet och sexualitet efter cancer [2]
  Psykosociala aspekter av ägg- och spermiedonation [3]
  Sexualitet och tankar om fertilitet hos unga som behandlats för barncancer
  [4]
  Finansiering (i urval)
  * Cancerfonden
  * Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och samhälle (FORTE)
  * Nationella forskarskolan i vårdvetenskap
  * Vetenskapsrådet
  * Vårdalstiftelsen
  [1] https://ki.se/kbh/fertilitetsrelaterad-kommunikation-i-cancervard
  [2] https://ki.se/kbh/fex-can-fertilitet-och-sexualitet-efter-cancer?_ga=2.185780521.1605779628.1547645534-1879892552.1543143108
  [3] https://ki.se/kbh/psykosociala-aspekter-av-agg-och-spermiedonation
  [4] http://ki.se/nvs/sexualitet-och-tankar-om-fertilitet-hos-unga-som-behandlats-for-barncancer

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Docent, Docent i vårdvetenskap, Karolinska Institutet, 2010

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI