Psykosociala aspekter av ägg- och spermiedonation

Vi vill öka kunskapen om de psykosociala aspekterna av infertilitetsbehandling med ägg/sperma från identifierbara donatorer för berörda grupper, dvs donatorer, mottagande par och deras barn.

Forskningen leds av Karolinska Institutet, Uppsala universitet och Linköpings universitet, och genomförs i nära samarbete med Reproduktionsmedicinska centra och IVF-kliniker.

Projektbeskrivning

Långtidsuppföljning av par som genomgår ägg/spermiedonation.
’The Swedish Study on Gamete Donation’ är en prospektiv longitudinell multicenterstudie med samtliga universitetssjukhus som ger behandling med donerade ägg och spermier. Under 2005-2008 tillfrågades konsekutiva grupper av ägg- och spermadonatorer, par som startade behandling med donerade ägg eller spermier, samt en jämförelsegrupp med par som startade IVF-behandling med egna könsceller. Totalt inkluderades ca 1500 personer som följs över flera år med frågeformulär som innehåller studiespecifika frågor (bl.a. om öppenhet om donationsbehandlingen) och utprovade instrument för att mäta bl.a. personlighetsaspekter (TCI), parrelation (ENRICH) och barnets utveckling (SDQ).

När barn får veta vem deras donator är.
Personer som blivit till med donerade könsceller vid svenska kliniker sedan 1985 har rätt att få identifierande information om sin donator. I en pågående nationell studie undersöker vi de psykosociala konsekvenserna av att unga vuxna får tillgång till information om sin donator. Studien genomförs i samarbete med samtliga universitetskliniker som erbjuder donationsbehandling. Individuella intervjuer genomförs med unga vuxna som sökt information om sin donator, samt med berörda föräldrar och donatorer.

Långtidsuppföljning av ensamstående kvinnor som genomgår sperma/embryodonation.
Sedan 2016 har ensamstående kvinnor tillgång till donationsbehandling vid svenska kliniker. Under 2019 startar en prospektiv longitudinell multicenterstudie i samarbete med sex IVF-kliniker. Syftet är att undersöka kvinnornas och barnens hälsa och sociala situation hos en grupp ensamstående kvinnor som genomgår behandling med donerad sperma/embryo och en jämförelsegrupp kvinnor som genomgår IVF-behandling med parets egna könsceller.

Medarbetare i forskargruppen

Projektledare

Array

Claudia Lampic

Telefon: 08-524 823 70
Enhet: Avdelningen för reproduktiv hälsa
E-post: Claudia.Lampic@ki.se


Agneta Skoog Svanberg
Gunilla Sydsjö, professor Linköping universitet

 

Medarbetare (urval)
Catrin Borneskog-Sinclair
Evangelia Elenis
Andreas Widbom
Stina Isaksson, forskningsledare SÄS
Kliniker vid Reproduktionsmedicinska Centra vid universitetssjukhusen i Stockholm (Karolinska), Uppsala, Linköping, Göteborg, Örebro och Malmö, samt Livio Fertilitetscentrum i Umeå, Stockholm (Gärdet) och Falun.

Finansiering

FORTE
KID-medel
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Vetenskapsrådet

Publikationer

För publikationer från projektet, var god se profilsidan för Claudia Lampic.

Jennifer Frithiof
2022-05-31