Cilla Söderhäll

Cilla Söderhäll

Lektor | Docent
E-postadress: cilla.soderhall@ki.se
Telefon: +46852482506
Mobiltelefon: +46702281492
Besöksadress: BioMedicum A4, Solnavägen 9, 17165 Solna
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Klinisk pediatrik Söderhäll, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Forskargruppsledare vid enheten för klinisk pediatrik, vid institutionen
  för kvinnors och barns hälsa (KBH), Lektor i allergi- och astmagenetik,

  Medicinskt inriktad molekylärbiolog med fokus på genetik främst inom astma 


 • och allergiska sjukdomar
  Docent i medicinsk genetik
  Magisterexamen i molekylärbiologi, Stockholms universitet 1996
  Med Dr i medicinsk genetik, Karolinska Institutet 2001
  Post doc vid Max Delbrück Center for Molecular Medicine och Charité Campus
  Virchow Clinic, Berlin, Tyskland, 2002-2005
  Docent i medicinsk genetik, Karolinska Institutet 2011

  Universitetslektor i allergi- och astmagenetik, Karolinska Institutet 2023

   

Forskningsbeskrivning

 • Huvudfokus i min forskning är genetiska och epigenetiska analyser med fokus
  på astma och allergiska sjukdomar. Genom att kombinera information om
  kliniskt kort- och långtidsförlopp, påverkan av virus och bakterier,
  allergier och genetik önskar vi förfina diagnosen astma hos förskolebarn.
  En viktig del är att klargöra sambandet mellan infektioner och astma
  eftersom infektioner till del är möjliga att förebygga eller behandla.
  Projekt:
  GEWAC – ”Gene Expression in Wheezing and Asthmatic Children” –
  longitudinell fall-kontroll kohort med fokus på riskfaktorer för utveckling
  av kronisk astma
  PreventADALL – prevention av atopisk dermatit och allergi hos barn,
  randomiserad kontrollerad födelsekohort där vi fokuserar på det genetiska
  bidraget

Undervisning

 • Undervisar återkommande på olika utbildningar främst vid Karolinska
  Institutet, både på grundnivå (medicin, biomedicin och biomedicinska
  analytiker) och doktorandnivå.
  Pågående handledarskap doktorander och post docs
  * /Angela Hoyer/, registrerad 2020, huvudhandledare, /”Genetic and
  epigenetic risk factors for preschool wheeze to develop to
  asthma", /Karolinska Institutet
  * /Anastasia Filiou, /registrerad 2018, / /huvudhandledare, / “From
  preschool wheeze to childhood asthma
 • the role of genetics and
  environmental factors“, /Karolinska Institutet
  * /Caroline-Aleksi Olsson Mägi /registrerad 2016, bihandledare,
  /”Maternal stress and allergic disease in her offspring”, /Karolinska
  Institutet/ /
  * /Idun Holmdahl/, registrerad 2018, bihandledare, “/Långtidsuppföljning
  av småbarn som behövt akut sjukvård för luftvägsobstruktivitet: Vilka
  kommer få astma i skolåldern?”, /Karolinska Institutet
  * /Martin Färdig/, registrerad 2018, bihandledare, “The risk of
  developing asthma in young children by factors related to pregnancy, birth
  and early lung function”, Karolinska Institutet
  * /Sandip Chakraborty, post doc, 2021- , /asthma prediction and biomarkers
  Tidigare handledarskap doktorander och post docs
  * /Katarina Stenberg Hammar/, PhD 2016, huvudhandledare, /”Viral wheeze
  and risk factors for childhood asthma- an evaluation of clinical,
  immunological and genetic factors”, / Karolinska Institutet,
  * /Christina Orsmark Pietras/, PhD 2011, bihandledare, /”Interaction and
  regulation of asthma susceptibility genes”, /Karolinska Institutet,
  * /Nathalie Acevedo, / PhD 2015, bihandledare, /”//Epigenetic Mechanisms of
  Asthma and Allergy//”, /Karolinska Institutet,
  * /Sandra Ganrud Tedner/, PhD 2022, bihandledare, / //“Specific
  IgE-profiles and allergy prediction”, /Karolinska Institutet
  *
  * /Lovisa E Reinius/, post doc, 2009-2013
 • bihandledare, Karolinska
  Institutet, /Genetics and epigenetics in asthma/

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Lektor, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2023-

Examina och utbildning

 • Docent, Medicinsk genetik, Karolinska Institutet, 2011
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2001

Handledare

 • Angela Hoyer, Genetic and epigenetic risk factors for preschool wheeze to develop to asthma, 2020
 • Anastasia Filiou, From preschool wheeze to childhood asthma
 • the role of genetics and environmental factors, 2018

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI