Cecilia Johnsson

Cecilia Johnsson

Doktorand
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Arbetsterapi Patomella, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är Leg. Arbetsterapeut och tog min arbetsterapeutexamen 2004 vid
  Linköpings universitet och min magisterexamen vid Karolinska institutet. Som
  kliniker har har jag arbetat inom rehabilitering, dels inom ortopedi och
  trauma och dels inom specialiserad neurologisk rehabilitering.
  Det har alltid varit viktigt för mig att utvecklas som arbetsterapeut, dels
  i mitt kliniska arbete och dels arbetsterapeutens roll inom rehabilitering.
  Att finna vägar och broar mellan det kliniska arbetet och forskning. Jag har
  därför engagerat mig i olika utvecklingsprojekt som drivits av min
  arbetsgivare Stockholms Sjukhem så som vårdkedjeutveckling, hålla
  presentationer gentemot patientföreningar och remittenter.

Forskningsbeskrivning

 • Sedan 2021 är jag doktorand i Forskarskolan för hälsovetenskap vid
  sektionen för arbetsterapi på Karolinska Institutet. Mitt forskningsprojekt
  ingår i Make My Day projektet och syftar till att utvärdera
  implementeringen av och effekterna av ett strokepreventionsprogram riktat
  till personer med risk för stroke i primärvård. Preventionsprogrammets
  fokus är att förebygga stroke genom att adressera modifierbara riskfaktorer
  för stroke och där engagerande vardagsaktiviteter spelar en viktig roll i
  det arbetet. Projektet syftar även till att bygga implementeringsstrategier
  genom att involvera deltagare, kliniker och management i en Co-design
  process.
  Mer om Make My Day projektet:
  https://ki.se/nvs/make-my-day-prevention-av-stroke

Undervisning

 • Under mitt kliniska arbete var jag regelbundet handledare till nationella och internationella arbetsterapeutstudenter. En erfarenhet jag uppskattade och fann utvecklande.

   

 • Undet min tid som doktorand har jag haft olika läraruppdrag på arbetsterapigrundutbildningen på Karolinska Institutet. Undervisningen har inkluderat föreläsningar, workshops samt genomföra och rätta examinationer. 

Artiklar

Anställningar

 • Doktorand, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2021
 • Handledning inom hälso- och sjukvård 7.5 hp, Röda Korsets Högskola, 2014
 • Padagogik 30hp, Linköpings Universitet, 2005
 • Kandidatexamen i arbetsterapi, Arbetsterapi, Arbetsterapin, Linköping University, 2004

Konferenser och events

 • Muntliga presentationer av egna accepterade abstract, Arbetsterapi Forum, Oral presentation on: Co-Creation as a method to tailor a stroke prevention intervention for primary healthcare, Co-Creation as a method to tailor a stroke prevention intervention for primary healthcare, 2024
 • Muntliga presentationer av egna accepterade abstract, Occupational Therapy Europe, Oral presentation on: The utilisation of co-creation in stroke prevention intervention research, The utilisation of co-creation in stroke prevention intervention research, 2024
 • Muntliga presentationer av egna accepterade abstract, Occupational Therapy Europe, Oral presentation on: Make My Day – An Interprofessional occupation-focused stroke prevention intervention in primary healthcare, Make My Day – An Interprofessional occupation-focused stroke prevention intervention in primary healthcare, 2024
 • Muntliga presentationer av egna accepterade abstract, Occupational Therapy Europe, Oral presentation on: Utilising non-sanctioned occupations for deepened understanding of lifestyle change within stroke prevention, Utilising non-sanctioned occupations for deepened understanding of lifestyle change within stroke prevention, 2024
 • Muntliga presentationer av egna accepterade abstract, Occupational Science Europe Conference, Oral presentation on: Utilising a lens of non-sanctioned occupations in the development of sustainable stroke prevention, 2023
 • Poster-presentationer av egna accepterade abstract, Occupational Science Europe Conference, Abstract on: Co-design in modelling a stroke prevention intervention for primary healthcare settings., 2023

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI