Caroline Barner

Caroline Barner

E-postadress: caroline.barner@ki.se
Besöksadress: Södersjukhuset, Sjukhusbacken 10, 11883 Stockholm
Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Caroline Barner arbetar på Capio St Görans sjukhus i Stockholm som specialist i internmedicin och endokrinologi. Hon studerade medicin i Freiburg och Köln, Tyskland och arbetade i Schweiz under sina studier som hon avslutade 1997. Hon påbörjade därefter den obligatoriska 18 månader långa AT-tjänstgöringen (AIP) i Regensburg, Tyskland, följt av ST i internmedicin och nefrologi vid avdelningen för internmedicin II och Kliniken im Altmühltal, Kösching. År 2005 fick hon sin specialistkompetens i internmedicin och flyttade till Sverige med sin familj 2006. Efter att ha lärt sig språket och etablerat familjen i Sverige började hon arbeta på Capio Sankt Görans sjukhus. Sedan 2013 är hon sjukhusets övergripande studierektor och ansvarar för ST-läkarnas ledarskaps- och utvecklingsprogram och handledarkurser. Caroline har en MSc i klinisk utbildning (University of Edinburgh 2022) och har implementerat den nya introducerande delen av ST, bastjänstgöring (BT) i Stockholmsregionen i sin roll som projektledare 2020 - 2022. Regionala BT-programmet består av 4 olika kliniska placeringar inom geriatrik, psykiatri, akut sjukvård och allmänmedicin i totalt 12 månader som kompletteras med löpande undervisning, seminarier, simulationer och e-utbildningar. Utbildningsprogrammet drivs i samarbete med över 50 olika vårdgivare och koordineras av BT-enheten vid SLSO. 

Forskningsbeskrivning

  • Caroline började sin forskarkarriär under sina medicinstudier i Freiburg, Tyskland och blev medicine doktor 1999. Hennes avhandling handlade om att identifiera mutationer i familjer med ärftliga protein C-defekter, vilket möjliggjorde at sätta in förebyggande åtgärder för dem som bär på mutationen. Efter att ha avslutat sitt praktiska år i Basel, Schweiz och Köln, Tyskland, fortsatte hon att arbeta som läkare vid Regensburgs universitetssjukhus från 1997. Hon fick ett stipendium för forskning vid avdelningen för fysiologi 2001-2002 för att karakterisera renin-angiotensinsystemet i njuren. Även om Caroline fortfarande fascineras av preklinisk forskning har hon sedan dess varit mer intresserad av klinisk och pedagogisk forskning som direkt gynnar patienter. I en snabbt föränderlig värld av medicinska framsteg måste läkare hålla sig uppdaterade inom alltmer specialiserade områden och samtidigt hålla kontakten med sina patienter. Hon vill ta reda på hur förändringarna i utbildningssystemet för läkare påverkar studenternas lärande och vilken inverkan det kan ha i klinisk verksamhet.

Artiklar

Alla övriga publikationer

  • Report: 2022
    Införande av bastjänstgöring i Region Stockholm - Projektrapport
    Barner C

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI

Nyheter från externa medier