Birger Forsberg

Birger Forsberg

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: birger.forsberg@ki.se
Telefon: +46852483385
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, 17177 Stockholm
Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH Alfvén, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Birger C Forsberg, MD, PhD, BSc. Docent, International Health, Department of Global
  Public Health. Specialistläkare, Socialmedicin, SLSO, Region Stockholm.


  Efter att ha utbildat mig i nationalekonom och medicin (på KI) påbörjade
  jag en utbildning till infektionsläkare i Örebro. Jag fick dock
  anställning för WHO 1985 och har sedan dess ägnat mig åt
  internationell/global hälsa och hälso- och sjukvårdsplanering i Sverige.Jag har arbetserfarenhet från mer än 25
  länder som anställd av WHO 1985-1989 och senare konsult och forskare. Efter
  att ha blivit specialist i socialmedicin 1992 och genomgått en
  magisterutbildningen i folkhälsovetenskap, blev jag VD för InDevelop
  Uppsala AB 1994-1998 och var som sådan ansvarig för att leda stora projekt
  med fältpersonal i nio länder enligt kontrakt med Sida, EU och andra.
  2002-2009 var jag konsult för Världsbanken för att underlätta samspelet
  mellan den offentliga och privata sektorn inom hälso- och sjukvården i
  olika sammanhang och länder, särskilt i Sydasien.
  Parallellt med internationellt arbete och forskning har jag också fått
  många års erfarenhet av planering och utvärdering av svensk hälso- och
  sjukvård. Jag var verksam som överläkare inom Region Stockholm/SLL
  2001-2022. Under 2012-2018 var jag chef för Enheten för hälsoutveckling
  (EHU) vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. 2018-2022
  var jag utredare i Region Stockholms långtidsutredning benämnd "Hälso- och
  sjukvården 2040".
  Jag är lärare och forskare i internationell/global hälsa vid Institutionen
  för global folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet sedan 2002.
  Jag har varit verksam som styrelseledamot i ett flertal föreningar genom
  åren, såsom Svensk socialmedicinsk förening och Svensk förening för
  hälsoekonomi (SHEA), som jag tog initiativet till. Jag var
  ansvarig och "Chair" för den Europeiska folkhälsokonferensen (EPH) i
  Stockholm 2017 med drygt 2000 deltagare.

  * Docent (docent), Internationell hälsa, Karolinska Institutet, Stockholm,
  4/2012
  * Doktorsexamen, Medicinska vetenskaper, Karolinska Institutet, Stockholm,
  9/2007
  * Magister/Master, Med Lic, Medicinska vetenskaper, Karolinska Institutet,
  Stockholm, 6/1994
  * Specialistdiplom i Socialmedicin, Socialstyrelsen, 1/1992
  * Legitimerad läkare, Socialstyrelsen, 2/1984
  * Läkarexamen, Karolinska Institutet, Stockholm, 1/1981
  * Fil.kand.(nationalekonomi, matematik), Lunds universitet, Sverige, 1/1974
  * Gymnasieexamen, Katedralskolan, Lund, 6/71

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning fokuserade ursprungligen på infektionssjukdomar, särskilt
  diarrésjukdomar hos barn, men utvidgades senare till bredare
  hälsosystemfrågor. Sedan 2001 har jag arbetat med den privata sektorns roll
  i hälso- och sjukvården i låginkomstländer, bland annat som samordnare av
  ett omfattande KI/Harvard forskningsprogram benämnt Private Sector in Health
  (PSP). De två intressena har kombinerats för att till exempel kartlägga
  beteendet hos apotekare och små läkemedelförsäljare vid behandling av
  diarrésjukdomar hos barn i låginkomstländer.
  Inom hälsoekonomi har jag engagerat mig i olika projekt, för närvarande
  främst inom lågkostnadskirurgi i låginkomstländer. Jag tog initiativ till
  och arrangerade ett heldags-symposium om den privata vårdsektorn i låg- och
  medelinkomstländer i samband med International Health Economics Association
  (IHEA) världskongress i Beijing 2009. Symposiet publicerades senare som ett
  supplement till tidskriften Health Policy and Planning. Idén togs emot väl
  och liknande symposier arrangerades därefter vid de två efterföljande IHEA
  världskongresserna 2011 och 2013 med ett antal publikationer som resultat. Aktiviteten har sedan levt vidare i
  anslutning till de globala kongresser som den ledande organisationen för
  global hälsosystemsforskning, Health Systems Global, arrangerar vartannat
  år.
  Genom uppdrag för Folkhälsomyndigheten, eller dess tidigare motsvarigheter,
  blev jag engagerad i forskning om olika aspekter på kontroll av sexuellt
  överförbara sjukdomar (STI) i Sverige. Det arbetet har lett till ett
  flertal publikationer och två doktorsavhandlingar av studenter som jag
  handlett som huvud- eller bihandledare.
  I Sverige har jag också varit engagerad i forskningsprojekt för att testa
  hälsocoacher som ett sätt att nå och stödja utsatta grupper och, i
  senaste projektet, stöd till personer med typ II-diabetes i utsatta
  områden.

Undervisning

 • Jag har undervisat i akademin i mer än 30 år, främst vid Karolinska
  Institutet men också vid International Maternal and Child Maternal Health
  Unit (IMCI) i Uppsala. Bland de mer framträdande rollerna kan nämnas att
  jag ledde kursen om Hälsopolitik, management och ekonomi (HPME) i
  magisterprogrammet i Global hälsa vid KI i 5 år. Jag har under de senaste
  åren varit ansvarig för en två veckors introduktion till folkhälsa i
  magisterutbildningen i Hälsopolitik, management och ekonomi på
  institutionen LIME vid KI. Sedan 2019 leder jag doktorandkursen i Global
  Health Economics vid KI tillsammans med Kristi Sidney Annerstedt. Jag
  undervisar regelbundet i hälsoekonomi på KIs läkarutbildning.
  I maj 2022 publicerade Studentlitteratur läroboken "Hälso- och
  sjukvårdsplanering" som jag skrivit tillsammans med Hampus Holmer.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

 • Docent, Karolinska Institutet, 2012
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2007

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI