Anne-Marie Boström

Anne-Marie Boström

Universitetslektor/Sjuksköterska | Docent
Telefon: +46852483919
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 4, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag har en förenad anställning som Lektor på Sektionen för omvårdnad, NVS och Universitetssjuksköterska, Tema Inflammation och Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset. Jag har för närvarande en funktion som Omvårdnadsansvarig på OO Åldrande. Jag har en affiliering till FoU enhet, Stockholms Sjukhem. Jag har även en affiliering som Associate Adjunct Professor till Faculty of Nursing, University of Alberta, Edmonton, Kanada. • Sjuksköterskeexamen, Sophiahemmets Sjuksköterskeskola, 1982 • Vidareutbildning i medicin, kirurgi och långvård, Vårdhögskolan, Stockholm, 1988 • Kandidatexamen i vårdvetenskap, Röda Korsets Högskola, 1998 • Magisterexamen i medicinsk vetenskap med inriktning mot omvårdnad, Karolinska Institutet 2001 • Doktorsexamen i Medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet 2007 • Postdoctoral Fellowship, Canadian Institute of Health Research (CIHR)/Institute of Aging Postdoctoral Dementia and Veterans Fellowship (University of Alberta, Edmonton, Canada 2008-2010) (co-funded by CapitalCare Inc.)

Forskningsbeskrivning

  • Mitt område för forskning, undervisning och klinisk praxis är att främja evidensbaserad vård för äldre personer med syfte att förbättra deras hälsa och välbefinnande. Min forskning är fokuserad på evidensbaserad vård, särskilt forskningsanvändning bland vårdpersonal. Min avhandling “Evidence-Based Care of Older People - Utopia or Reality? Healthcare personnel’s perceptions of using research in their daily practice [1]" beskriver i vilken omfattning personal som arbetar med vård av äldre använder forskningsresultat i sitt arbete och vilka faktorer som har samband med användning av forskningsresultat inom äldreomsorg. Efter min disputation arbetade jag som postdoc vid Faculty of Nursing, University of Alberta and CapitalCare, Edmonton, Kanada. Professor Carole Estabrooks var min handledare och jag deltog i forskningsprogrammet Translating Research in Elder Care [2]. Jag initierade bland annat ett projekt om att förbättra de äldres nutrition vid ett äldreboende i Edmonton. Min nuvarande forskning fokuserar på att undersöka samband mellan individuella och organisatoriska faktorer och evidensbaserad vård samt äldres uppfattningar om god vård. Syftet är att öka kunskapen om vilka faktorer som har betydelse för att utveckla interventioner för att implementera evidensbaserad vård och utvärdera dessa interventioner ur de äldres och personalens perspektiv. Pågående projekt OPEN studien [3] Future Care [4] Caring in Community Care [5] INIS-studien [6] [1] https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/39696 [2] https://trecresearch.ca/ [3] http://default//www.stockholmssjukhem.se/topplankar/forskning-och-utbildning/pagaende-forskning/aldreboende-daglig-fysisk-funktionstraning-kombinerat-med-proteinrikt-kosttillagg [4] https://ki.se/nvs/forskningsprogrammet-framtidens-vard-for-aldre-nvs [5] https://ki.se/nvs/caring-in-community-care [6] https://www.ikv.uu.se/forskning/aktuella-forskningsprojekt/inis/

Undervisning

  • Jag är inriktningsansvarig och examinator för specialistsjuksköterskeutbildningen inom vård av äldre. Jag föreläser också i olika kurser i grundutbildningen till sjuksköterska. På Tema Åldrande är jag representant för KI i FoUU-kommitten. På Temat arbetar vi med att utveckla den kliniska utbildningen för studenter från sjuksköterske- och läkarprogrammen. Jag är ansvarig för KIs del i Erasmus-projektet EISEN [1] vars syfte är att utveckla kurser in implementeringskunskap för studenter på master och forskarutbildningsnivå. [1] https://prosjekt.hvl.no/eisen/

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Universitetslektor/Sjuksköterska, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2010-

Examina och utbildning

  • Docent, Omvårdnad, Karolinska Institutet, 2013
  • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2007
  • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2001

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI