Anne-Marie Boström

Anne-Marie Boström

Universitetslektor/Sjuksköterska | Docent
Telefon: +46852483919
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 4, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag har en förenad anställning som Lektor på Sektionen för omvårdnad,
  NVS och Universitetssjuksköterska, Tema Inflammation och Åldrande,
  Karolinska Universitetssjukhuset. Jag har för närvarande en funktion som
  Omvårdnadsansvarig på OO Åldrande. Jag har en affiliering till FoU enhet,
  Stockholms Sjukhem. Jag har även en affiliering som Associate Adjunct
  Professor till Faculty of Nursing, University of Alberta, Edmonton, Kanada.
  • Sjuksköterskeexamen, Sophiahemmets Sjuksköterskeskola, 1982
  • Vidareutbildning i medicin, kirurgi och långvård, Vårdhögskolan,
  Stockholm, 1988
  • Kandidatexamen i vårdvetenskap, Röda Korsets Högskola, 1998
  • Magisterexamen i medicinsk vetenskap med inriktning mot omvårdnad,
  Karolinska Institutet 2001
  • Doktorsexamen i Medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet 2007
  • Postdoctoral Fellowship, Canadian Institute of Health Research
  (CIHR)/Institute of Aging Postdoctoral Dementia and Veterans Fellowship
  (University of Alberta, Edmonton, Canada 2008-2010) (co-funded by CapitalCare
  Inc.)

Forskningsbeskrivning

Undervisning

 • Jag är inriktningsansvarig och examinator för
  specialistsjuksköterskeutbildningen inom vård av äldre. Jag föreläser
  också i olika kurser i grundutbildningen till sjuksköterska.
  På Tema Åldrande är jag representant för KI i FoUU-kommitten. På Temat
  arbetar vi med att utveckla den kliniska utbildningen för studenter från
  sjuksköterske- och läkarprogrammen.
  Jag är ansvarig för KIs del i Erasmus-projektet EISEN [1] vars syfte är
  att utveckla kurser in implementeringskunskap för studenter på master och
  forskarutbildningsnivå.
  [1] https://prosjekt.hvl.no/eisen/

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Universitetslektor/Sjuksköterska, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2010-

Examina och utbildning

 • Docent, Omvårdnad, Karolinska Institutet, 2013
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2007
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2001

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI