Anne Berman

Anne Berman

Adjunkt | Docent
E-postadress: anne.h.berman@ki.se
Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, 11364 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Jayaram/Hammarberg, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent i klinisk psykologi vid Karolinska Institutet och professor i psykologi vid Uppsala universitet. Min forskning kretsar kring utveckling, utvärdering och implementering av e-hälsointerventioner för problematiskt alkohol- och drogbruk, problemspelande och ohälsosamma levnadsvanor. Mellan 2015 och april 2019 var jag enhetschef för Stödlinjen för problemspelare och har nu en rådgivande roll (stodlinjen.se). Under 2018 lanserade jag, i samarbete med nationella experter, en svenskspråkig webbutbildning om problemspelande som riktar sig till personal inom kommuner samt hälso- och sjukvården, som möter personer med spelproblem. Jag har utvecklat frågeformulären DUDIT, DUDIT-E och Alcohol-E, screeninginstrument som används i hela Sverige samt i många andra länder, och som finns tillgängliga för allmänheten på självtestsajten eScreen.se. Jag är huvudförfattare till böckerna AUDIT och DUDIT- identifiera problem med alkohol och droger (Gothia, 2012, ny upplaga 2017), DUDIT-E och Alcohol-E: Samtala konstruktivt om droger och alkohol (Gothia, 2011), samt huvudredaktör för boken Kriminalvård i praktiken (Studentlitteratur, 2010). I 10 år var jag verksam som psykolog och psykoterapeut på Beroendecentrum Stockholm och är idag verksam som adjungerad lektor och forskargruppsledare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, samt vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Jag var 2017-2021 ordförande i Svensk beteendemedicinsk förening efter tidigare ordförandeskap 2009-2015 och är ansvarig lärare för en MOOC (Massive Open Online Course), KIBEHMEDx, om beteendemedicin som är gratis tillänglig på Canvas efter att ha varit på edX plattformen 2014-2021. Jag är sedan augusti 2023 Past President, International Society of Behavioral Medicine.

  Utbildning
  Psykoterapeutlegitimation, 2007, Socialstyrelsen

  Psykoterapeutexamen, 2007, Uppsala universitet

  Fil dr, 2004, Psykologiska Insitutionen, Stockholms universitet

  Psykologlegitimation, 1999, Socialstyrelsen

  Psykologexamen, 1998, Psykologiska Insitutionen, Stockholms universitet

  Grundläggande rättsutbildning, 1995, Juridiska Institutionen, Stockholms universitet

  Fil kand, 1980, psykologi &
 • sociologi, Haifa University

  Akademiska priser och utmärkelser
  2018 - ISBM Distinguished Career Contribution Award in Behavioral Medicine.

  2015 - EiNAR (Excellence in Neuroscience Research) pris för första KI MOOC, Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI

  2008 Pris för bästa abstract i beteendemedicin, ICBM 2008 i Tokyo, Japan

  2005 Pris för bästa avhandling i psykologi 2004, Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet

Forskningsbeskrivning

 • Digitala interventioner för att minska problematiskt alkohol- och drogbruk

  eScreen.se - en minimal intervention med screening och återkoppling för både alkohol- och drogbruk. Gratis tjänst tillgänglig på http://www.escreen.se
  Alkoholhjalpen.se - internetbaserad självhjälp via echange.rg1.se för hjälpsökande från allmänna befolkningen, en naturalistisk studie (stängd).
  Alkoholhjalpen.se - internetbaserat stöd för förändring av alkoholvanor (stängd).
  Mobila appar för att minska överkonsumtion av alkohol - studier bland universitetsstudenter.
  Internetbehandling för att minska problematiskt alkoholbruk - en studie bland allmänna befolkningen (stängd).
  Pågående studier inom psykiatrin om digitalt stöd till förändring av problematiskt alkoholbruk.
  Pågående studier inom primärvård om digitalt stöd till hälsosamma levnadsvanor hos patienter med sökorsak psykisk ohälsa.
  Barn med föräldrar i fängelse

  EU-projekt 2010-2012 där jag ansvarade för Sverigedelen, övriga länder: Rumänien, Tyskland, Storbritannien
  Befolkningsstudie om välbefinnande och svårigheter bland svenska barn 11-17 år gamla inklusive föräldrarnas bedömning
  Motiverande samtal inom beroendevården

  En studie på narkotikaavgiftningsavdelning
  Analys av patient- och behandlaruttalanden
  Utbildning i beteendemedicin

  Pågående interprofessionell kurs i tillämpad beteendemedicin, KI
  Internationell MOOC i Behavioral Medicine

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Adjunkt, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2019-

Examina och utbildning

 • Docent, Klinisk psykologi, Karolinska Institutet, 2011

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI