Ami Fagerdahl

Ami Fagerdahl

Lektor/Sjuksköterska | Docent
E-postadress: ami.fagerdahl@ki.se
Besöksadress: Karolinska Institutet/Institutionen för klinisk forskning och utb, SÖS, 11883 Stockholm
Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS SSP Operation, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är legitimerad operationssjuksköterska med en doktorsexamen i medicinsk
  vetenskap och disputerade 2013. Jag är docent i omvårdnad vid KI SÖS sedan
  2021.
  Jag arbetar på KI SÖS som lektor i vårdvetenskap och är även
  studierektor för specialistsjuksköterskeprogrammet inom
  operationssjukvård.
  Jag har uppdrag åt Södersjukhuset, Vo Specialistvård som Kliniska
  Forskningsledare med övergripande FoUUi-ansvar samt arbetar på
  Sårcentrum Södersjukhuset som FoUU-ledare med forskning och utbildning inom
  sårområdet, och är i klinisk tjänst framförallt vid arbete med de
  kirurgiska ingreppen som genomförs på operationssal på Sårcentrum.
  Jag tillhör forskargruppen för kärlkirurgi SOSVASC vid institutionen för
  klinisk forskning och undervisning på Södersjukhuset.
  http://ki.se/kisos/sosvasc

Forskningsbeskrivning

 • Mitt huvudsakliga vetenskapliga fokusområde är den perioperativa
  vårdprocessen med inriktning mot patientens perspektiv och upplevelse av att
  genomgå en kirurgisk undersökning eller intervention.
  Min forskningsplan riktar sig mot att bedriva högkvalitativ klinisk
  forskning ur ett patientperspektiv men även att bedriva klinisk pedagogisk
  forskning tillsammans med undervisning för de professioner som verkar i mitt
  forskningsfält, den perioperativa/kirurgiska vården.
  * INFECT: Långtidsuppföljning av patienter drabbade av nekrotiserande
  fascit, samt deras närstående. Intervjustudie samt enkätstudie om
  livskvalitet efter att ha drabbats av denna sjukdom. Detta är en spin-off
  studie från den stora europeiska INFECT-studien och är ett samarbete
  mellan Stockholm, Göteborg och Köpenhamn.
  * /Patient safety in perioperative care in arthroplasty/: är ett
  forskningssamarbete mellan Karolinska Institutet och Umeå Universitet och
  syftar till att undersöka patientsäkerhetskultur och kvalitetssäkerhet
  av den perioperativa vården av en patient som genomgår ortopedisk
  proteskirurgi.
  * Projektet /”Consumer engagement in surgical wound care: A multinational
  survey”/ är ett multinationellt forskningssamarbete mellan universitet
  i Australien, Irland, Nederländerna och Sverige där jag är ansvarig
  för den svenska delen av projektet tillsammans med Docent Annette
  Erichsen Andersson på Göteborgs Universitet. Det övergripande syftet
  med denna studie är att beskriva patienternas erfarenheter av
  postoperativ vård och identifiera deras information och behov av
  egenvård efter att ha genomgått ett kirurgiskt ingrepp.
  * Översättning och validering av livskvalitetsinstrument inom olika
  områden och för olika patientkategorier.
  * Min forskning riktar sig i huvudsak mot klinisk patientnära forskning men
  jag bedriver även klinisk pedagogisk forskning tillsammans med
  undervisning för de omvårdnadsprofessioner som verkar i mitt
  forskningsfält, den perioperativa/kirurgiska vården

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Lektor/Sjuksköterska, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2021-

Examina och utbildning

 • Docent, Omvårdnad, Karolinska Institutet, 2021
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk forskning o utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2013
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2007
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2006

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI