This page in English
Laddar profil information

Om mig

Docent vid Karolinska Institutet med över tio års erfarenhet av forskning och utbildning inom toxikologi och miljömedicin. Riskbedömning och science-to-policy är mina huvudsakliga intresseområden och jag driver flera projekt både på Swetox (svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper) och vid Institutet för miljömedicin .
Jag tycker om att arbeta den tvärvetenskapliga forskningsmiljö som omger kemisk riskbedömning och jag har ett stort nätverk av kontakter bland svenska och internationella myndigheter och organisationer.
Förutom renodlad forskning är jag ordförande i nationella kommittén för European Registered Toxicologists (ERT) och är svenskt representant i Nordiska Expertgruppen, ett nordiskt samarbete för kriteriedokument för yrkeshygieniska gränsvärden.

Forskningsbeskrivning

Följande projekt driver jag som projektledare:

  • Experimental design aligned with dose-response modelling as a means for 3R in toxicity testing (Finansiär: Swedish Research Council)
  • Bayesian dose-response modelling aligned with experimental design as means to improve chemical risk assessment (Finansiär: Swedish Research Council)
  • Kemiska olyckor i arbetslivet – systematisk analys av giftinformationscentralens arbetsmiljörelaterade data (Finansiär: AFA Försäkring)

Övriga projekt där jag är involverad:

  • EDC-MixRisk, safe chemicals for future generations (Finansiär: European Union’s Horizon 2020)
  • EDC-2020, a project about endocrine disrupting chemicals (Finansiär: Formas)
  • Elimination and effects of PFAS in drinking water in Sweden (Collaboration with Lund University).
  • Modern methods for estimation of in vivo dose and genotoxic potency as components for cancer risk assessment (Collaboration with Stockholm University).
  • DECRA: Developing Comparative Risk Assessment into a useful tool for substituting hazardous chemicals (Collaboration with Gothenburg University)

Pedagogiska meriter

Jag har stor erfarenhet av att arbeta med undervisning på många nivåer, både som kursledare, föreläsare och handledare.

Jag har handlett två egna doktorander:

  • Mia Johansson (2016) - Asthmatics as a susceptible population in health risk assessment of airbourne chemicals
  • Joakim Ringblom (2016) - Worth weighting for - Studies on benchmark dose analysis in relation to animal ethics in toxicity testing
Laddar publikationer

Map

View map

Astraallén, Gärtuna
Södertälje