This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är docent i toxikologi och ordförande i KI:s råd för miljö och hållbar utveckling. Forskningen i min grupp handlar främst om att förstå interkationen mellan nanopartiklar och celler. 

Utbildning

2016: Docent i Toxikologi, IMM, KI.

2006: PhD i miljömedicin, Karolinska Institutet. Avhandlingens titel: "Particularly Harmful Particles? - A study of airborne particles with a focus on genotoxicity and oxidative stress" 

2001: Magisterexamen i kemi (Karlstads universitet) 

Forskningsbeskrivning

Genotoxiska effekter av nanopartiklar. Mitt huvudfokus är att studera om nanopartiklar kan orsaka skador på cellers DNA. Vi arbetar främst med odlade lungceller och olika metoder för att studera toxiska effekter. I ett VR-projekt har vi visat att så kallade "rapportör-celler" (ToxTracker) effektivt kan visa om nanopartiklarna är genotoxiska. Tydliga effekter ser vi bland annat för nanopartiklar av nickel (Åkerlund et al., 2018) och kobolt (Cappellini et al, 2018). I ett pågående projekt (VINNOVA) studeras svetspartiklar.

Avancerade cellmetoder för att studera toxiska effekter av nanopartiklar. Ett annat tydligt fokus är att utreda om avancerade cellmodeller på ett bättre sätt kan efterlikna en verklig situation och förutspå effekter som man ser i djurförsök. Syftet är att djurförsöken ska kunna ersättas (3R). I projekt som bland annat finansieras av "Forska utan djurförsök" testar vi metodik för att odla olika celltyper tillsammans och studera toxiska effekter av nanopartiklar. Vi utsätter också cellerna för luftburna partiklar (air-liquid interface exponering).

Kan nanopartiklar lösas upp i celler? I samarbete med forskare på KTH studerar vi i vilken utsträckning nanopartiklar kan lösa upp sig i olika vätskor och i celler samt om det är nanopartikeln eller den frisatta jonen som är orsaken till cellskada (se tex Gliga et al., 2014). I ett nytt projekt (FORMAS) har vi studerat guldpartiklar som anses vara olösliga i celler och visat att de faktiskt kan lösa upp sig i makrofager. Effekten var speciellt tydlig om partikeln är liten (5 nm) och om vi samtidigt stimulerar inflammation, se Carlander et a., 2019.

Nytt cellbaserat test för bestämning av kemikaliers allergiframkallande potens. Den som har hudkontakt med allergiframkallande ämnen kan utveckla kontaktallergi (sensibiliseras) och den som blivit allergisk får eksem efter förnyad kontakt med ämnet. På cellnivå kan man tänka sig att exponeringen ger viss form av toxicitet i de ytliga hudcellerna (epitelet) så att de utsöndrar signalsubstanser som aktiverar immunsystemet. I ett nytt projekt (VR-3R) studerar detta i syfte att hitta en metod som på ett effektivt sätt kan förutspå den allergiframkallande potensen hos olika ämnen och blandningar.

Länkar

Publikationer

Calcium-dependent cyto- and genotoxicity of nickel metal and nickel oxide nanoparticles in human lung cells
Di Bucchianico S, Gliga Ar, Åkerlund E, Skoglund S, Wallinder Io, Fadeel B, et al
Particle and fibre toxicology 2018;15(1):32-

Genotoxic and mutagenic properties of Ni and NiO nanoparticles investigated by comet assay, γ-H2AX staining, Hprt mutation assay and ToxTracker reporter cell lines
Åkerlund E, Cappellini F, Di Bucchianico S, Islam S, Skoglund S, Derr R, et al
Environmental and molecular mutagenesis 2018;59(3):211-222

Mechanistic insight into reactivity and (geno)toxicity of well-characterized nanoparticles of cobalt metal and oxides
Cappellini F, Hedberg Y, Mccarrick S, Hedberg J, Derr R, Hendriks G, et al
Nanotoxicology 2018;12(6):602-620

RNA-sequencing reveals long-term effects of silver nanoparticles on human lung cells
Gliga Ar, Di Bucchianico S, Lindvall J, Fadeel B, Karlsson Hl
Scientific reports 2018;8(1):6668-

Size-dependent genotoxicity of silver, gold and platinum nanoparticles studied using the mini-gel comet assay and micronucleus scoring with flow cytometry
Lebedová J, Hedberg Ys, Odnevall Wallinder I, Karlsson Hl
Mutagenesis 2018;33(1):77-85

Cerium oxide nanoparticles inhibit differentiation of neural stem cells
Gliga Ar, Edoff K, Caputo F, Källman T, Blom H, Karlsson Hl, et al
Scientific reports 2017;7(1):9284-

Effects on human bronchial epithelial cells following low-dose chronic exposure to nanomaterials: A 6-month transformation study
Phuyal S, Kasem M, Rubio L, Karlsson Hl, Marcos R, Skaug V, et al
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA 2017;44():230-240

Emerging metrology for high-throughput nanomaterial genotoxicology
Nelson Bc, Wright Cw, Ibuki Y, Moreno-villanueva M, Karlsson Hl, Hendriks G, et al
Mutagenesis 2017;32(1):215-232

Genotoxicity of TiO2 nanoparticles assessed by mini-gel comet assay and micronucleus scoring with flow cytometry
Di Bucchianico S, Cappellini F, Le Bihanic F, Zhang Y, Dreij K, Karlsson Hl
Mutagenesis 2017;32(1):127-137

In vitro genotoxicity of airborne Ni-NP in air-liquid interface
Latvala S, Vare D, Karlsson Hl, Elihn K
Journal of applied toxicology : JAT 2017;37(12):1420-1427

Electrochemical surface oxide characteristics of metal nanoparticles (Mn, Cu and Al) and the relation to toxicity
Hedberg Ys, Pradhan S, Cappellini F, Karlsson Me, Blomberg E, Karlsson Hl, et al
ELECTROCHIMICA ACTA 2016;:360-371

In vivo micronucleus screening in zebrafish by flow cytometry
Le Bihanic F, Di Bucchianico S, Karlsson Hl, Dreij K
Mutagenesis 2016;31(6):643-653

Nickel Release, ROS Generation and Toxicity of Ni and NiO Micro- and Nanoparticles
Latvala S, Hedberg J, Di Bucchianico S, Möller L, Odnevall Wallinder I, Elihn K, et al
PloS one 2016;11(7):e0159684-

Optimization of an air-liquid interface exposure system for assessing toxicity of airborne nanoparticles
Latvala S, Hedberg J, Möller L, Odnevall Wallinder I, Karlsson Hl, Elihn K
Journal of applied toxicology : JAT 2016;36(10):1294-301

Surface passivity largely governs the bioaccessibility of nickel-based powder particles at human exposure conditions
Hedberg Ys, Herting G, Latvala S, Elihn K, Karlsson Hl, Odnevall Wallinder I
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP 2016;81():162-170

The importance of extracellular speciation and corrosion of copper nanoparticles on lung cell membrane integrity
Hedberg J, Karlsson Hl, Hedberg Y, Blomberg E, Odnevall Wallinder I
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces 2016;141():291-300

Can the comet assay be used reliably to detect nanoparticle-induced genotoxicity?
Karlsson Hl, Di Bucchianico S, Collins Ar, Dusinska M
Environmental and molecular mutagenesis 2015;56(2):82-96

Next-generation sequencing reveals low-dose effects of cationic dendrimers in primary human bronchial epithelial cells
Feliu N, Kohonen P, Ji J, Zhang Y, Karlsson Hl, Palmberg L, et al
ACS nano 2015;9(1):146-63

Mechanism-based genotoxicity screening of metal oxide nanoparticles using the ToxTracker panel of reporter cell lines
Karlsson Hl, Gliga Ar, Calléja Fm, Gonçalves Cs, Wallinder Io, Vrieling H, et al
Particle and fibre toxicology 2014;11():41-

Size-dependent cytotoxicity of silver nanoparticles in human lung cells: the role of cellular uptake, agglomeration and Ag release
Gliga Ar, Skoglund S, Wallinder Io, Fadeel B, Karlsson Hl
Particle and fibre toxicology 2014;11():11-

Cell membrane damage and protein interaction induced by copper containing nanoparticles--importance of the metal release process
Karlsson Hl, Cronholm P, Hedberg Y, Tornberg M, De Battice L, Svedhem S, et al
Toxicology 2013;313(1):59-69

Cellular dose of partly soluble Cu particle aerosols at the air-liquid interface using an in vitro lung cell exposure system
Elihn K, Cronholm P, Karlsson Hl, Midander K, Odnevall Wallinder I, Möller L
Journal of aerosol medicine and pulmonary drug delivery 2013;26(2):84-93

Epigenetic effects of nano-sized materials
Stoccoro A, Karlsson Hl, Coppede F, Migliore L
TOXICOLOGY 2013;313(1):3-14

Geoengineering: Perilous Particles
Fadeel B, Karlsson Hl, Bhattacharya K
SCIENCE 2013;340(6132):548-9

Intracellular uptake and toxicity of Ag and CuO nanoparticles: a comparison between nanoparticles and their corresponding metal ions
Cronholm P, Karlsson Hl, Hedberg J, Lowe Ta, Winnberg L, Elihn K, et al
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany) 2013;9(7):970-82

DNA damage induced by micro- and nanoparticles--interaction with FPG influences the detection of DNA oxidation in the comet assay
Kain J, Karlsson Hl, Möller L
Mutagenesis 2012;27(4):491-500

Hemolytic properties of synthetic nano- and porous silica particles: the effect of surface properties and the protection by the plasma corona
Shi J, Hedberg Y, Lundin M, Odnevall Wallinder I, Karlsson Hl, Möller L
Acta biomaterialia 2012;8(9):3478-90

Microsomal Glutathione Transferase 1 Protects Against Toxicity Induced by Silica Nanoparticles but Not by Zinc Oxide Nanoparticles
Shi Jw, Karlsson Hl, Johansson K, Gogvadze V, Xiao Ls, Li Jt, et al
ACS NANO 2012;6(3):1925-38

Effect of sonication and serum proteins on copper release from copper nanoparticles and the toxicity towards lung epithelial cells
Cronholm P, Midander K, Karlsson Hl, Elihn K, Wallinder Io, Moller L
NANOTOXICOLOGY 2011;5(2):269-81

Bioaccessibility, bioavailability and toxicity of commercially relevant iron- and chromium-based particles: in vitro studies with an inhalation perspective
Hedberg Y, Gustafsson J, Karlsson Hl, Moller L, Wallinder Io
PARTICLE AND FIBRE TOXICOLOGY 2010;:23-

The comet assay in nanotoxicology research
Karlsson Hl
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 2010;398(2):651-66

Size-dependent toxicity of metal oxide particles-A comparison between nano- and micrometer size
Karlsson Hl, Gustafsson J, Cronholm P, Moller L
TOXICOLOGY LETTERS 2009;188(2):112-8

Surface Characteristics, Copper Release, and Toxicity of Nano- and Micrometer-Sized Copper and Copper(II) Oxide Particles: A Cross-Disciplinary Study
Midander K, Cronholm P, Karlsson Hl, Elihn K, Moller L, Leygraf C, et al
SMALL 2009;5(3):389-99

Copper oxide nanoparticles are highly toxic: A comparison between metal oxide nanoparticles and carbon nanotubes
Karlsson Hl, Cronholm P, Gustafsson J, Moller L
CHEMICAL RESEARCH IN TOXICOLOGY 2008;21(9):1726-32

Mechanisms related to the genotoxicity of particles in the subway and from other sources
Karlsson Hl, Holgersson A, Moller L
CHEMICAL RESEARCH IN TOXICOLOGY 2008;21(3):726-31

The antipsychotic drug trifluoperazine inhibits DNA repair and sensitizes non-small cell lung carcinoma cells to DNA double-strand break-induced cell death
Polischouk Ag, Holgersson A, Zong Dl, Stenerlow B, Karlsson Hl, Moller L, et al
MOLECULAR CANCER THERAPEUTICS 2007;6(8):2303-9

Comparison of genotoxic and inflammatory effects of particles generated by wood combustion, a road simulator and collected from street and subway
Karlsson Hl, Ljungman Ag, Lindbom J, Moller L
TOXICOLOGY LETTERS 2006;165(3):203-11

DNA oxidative damage and strand breaks in young healthy individuals: A gender difference and the role of life style factors
Hofer T, Karlsson Hl, Moller L
FREE RADICAL RESEARCH 2006;40(7):707-14

Establishing the background level of base oxidation in human lymphocyte DNA: results of an interlaboratory validation study
Escodd (european Standards Committee On Oxidative Dna Damage), Gedik Cm, Collins A
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology 2005;19(1):82-4

Subway particles are more genotoxic than street particles and induce oxidative stress in cultured human lung cells
Karlsson Hl, Nilsson L, Moller L
CHEMICAL RESEARCH IN TOXICOLOGY 2005;18(1):19-23

Genotoxicity of airborne particulate matter: the role of cell-particle interaction and of substances with adduct-forming and oxidizing capacity
Karlsson Hl, Nygren J, Moller L
MUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS 2004;565(1):1-10

P-32-postlabeling of DNA adducts arising from complex mixtures: HPLC versus TLC separation applied to adducts from petroleum products
Eriksson Hl, Zeisig M, Ekstrom Lg, Moller L
ARCHIVES OF TOXICOLOGY 2004;78(3):174-81

Visa alla publikationer

Map

View map

Nobels väg 13
Stockholm