Instruktionsvideos

Här kan du hitta instruktionsvideos för att arbeta säkert på labb.

Work safe in the cryo room

Recycling in BioClinicum

How to discard chemicals in BioClinicum

Erika Rindsjö
2023-05-05