Utställningar på Hagströmerbiblioteket

Hagströmerbiblioteket har de senaste åren arbetat med konst och konstnärer för att producera regelbundna utställningar. Nedan kan du läsa mer om våra tidigare och nuvarande utställningar.

Toxic Transits Utställning på Hagströmerbiblioteket
Toxic Transits Utställning Foto: N/A

Toxic Transits: 26 mars 2024 - 8 maj 2024 

Deltagande konstnärer: Sammy Baloji, Judit Fritz, Alma Heikkilä, Cecilia Jonsson, Jennie Leino, Suska Mackert, Alice Pallot, Bernhard Schobinger.

Historiska böcker från Hagströmerbibliotekets samlingar från olika discipliner - från alkemi, till botanik, metallurgi, geologi och toxikologi - ingår i utställningen.

Curation: Beatrice Brovia & Nicolas Cheng

The exhibition Toxic Transits investigates the relations between toxicity, body, and environment in a more-than-human world. Central to the exhibition is its exploration of toxicity as both an agent and concept that disrupts dichotomous worldviews, revealing how the human body and non-human natures are intimately co-constituted.

The artworks in the exhibition, set in dialogue with historical books and material from the Hagströmer Medico-Historical library’s collections, reveal deep-running interconnections between life and non-life; exposure and protection; tenderness and morbidity. The exhibition is an invitation to think with toxicity, to follow its transits and what they make visible in the proximities between bodies and environments.
 

Gratis Visning

Utställningen kan endast besökas efter överenskommelse på grund av begränsningar i antalet besökare som kan vara i biblioteket samtidigt. Det rekommenderas att boka ditt besök på följande datum och tider, då guidade turer med fokus på utställningen anordnas.

Att besöka utställningen är kostnadsfritt vid dessa tillfällen:

27 March, 11:00-12:00
2 April, 17:00-19:00
3 April, 11:00-12:00
11 April, 17:00-19:00
17 April, 11:00-12:00
17th April 17:00-19:00
24 April, 11:00-12:00

Boka visning via e-mail to: hagstromerlibrary@ki.se

Contact person
Anna Lantz , hagstromerlibrary@ki.se
070-555 2736

CG
Innehållsgranskare:
Carrie Greenwood
2024-03-19