Universitetsledning

This page in English

Karolinska Institutets operativa ledning består av rektor, prorektor och universitetsdirektör. Detta enligt KI:s organisationsplan, som konsistoriet fastställde 2001-02-21.

Rektor

Ole Petter Ottersen är rektor vid Karolinska Institutet sedan den 1 augusti 2017.

Rektor är Karolinska Institutets myndighetschef och svarar för ledningen av verksamheten närmast under konsistoriet.
 

 

 

Rektors sekreterare

Cecilia Lövdahl

Telefon: 08-524 866 67
E-post: cecilia.lovdahl@ki.se

Presschef

Presschef

Madeleine Svärd Huss

Telefon: 08-524 838 94
Mobil: 070-226 38 94
E-post: madeleine.svard@ki.se

Prorektor

Karin Dahlman-Wright är prorektor vid Karolinska Institutet.

Prorektor är rektors ställföreträdare och tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i tjänst. Därutöver har prorektor bl.a. ansvar för Karolinska Institutets inre verksamhet, såsom arbetsledning av prefekter samt arbetsmiljöfrågor, likavillkorsfrågor, miljöledningsfrågor och kvalitetsarbetet. Prorektor samordnar beredning av ärenden i samarbetet med Stockholms läns landsting.

Karin Dahlman-Wright är professor i molekylär endokrinologi.

 

Prorektors sekreterare

Chefssekreterare

Amélie Theorell

Telefon: 08-524 867 64
Enhet: Strategiskt ledningsstöd
E-post: Amelie.Theorell@ki.se

Universitetsdirektör

Per Bengtsson är universitetsdirektör på Karolinska Institutet sedan januari 2014.

Universitetsdirektören har under rektor det övergripande ansvaret för KI:s verksamhet i administrativt, rättsligt och ekonomiskt avseende. Universitetsdirektören utses av rektor och är huvudföredragande i konsistoriet.

 

 

Universitetsdirektörens sekreterare

Chefssekreterare

Catrin Främberg

Telefon: 08-524 867 76
Enhet: Strategiskt ledningsstöd
E-post: catrin.framberg@ki.se

LedningOrganisation