Skip to main content

Universitetsledning

Rektor

Missing ALT text.

Ole Petter Ottersen är rektor vid Karolinska Institutet sedan den 1 augusti 2017.

Rektor är Karolinska Institutets myndighetschef och svarar för ledningen av verksamheten närmast under konsistoriet.

 

 

 

 

 

 

Karin Ekström

Rektorssekreterare

Peter Andréasson

Presschef
Kommunikationsavdelningen
Universitetsförvaltningen (UF), UF

Prorektor

Missing ALT text.

Karin Dahlman-Wright är prorektor vid Karolinska Institutet.

Prorektor är rektors ställföreträdare och tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i tjänst. Därutöver har prorektor bl.a. ansvar för Karolinska Institutets inre verksamhet, såsom arbetsledning av prefekter samt arbetsmiljöfrågor, lika villkorsfrågor, miljöledningsfrågor och kvalitetsarbetet. Prorektor samordnar beredning av ärenden i samarbetet med Stockholms läns landsting.

Karin Dahlman-Wright är professor i molekylär endokrinologi.

 

 

Amélie Theorell

Prorektors sekreterare

Universitetsdirektör

Missing ALT text.

Katarina Bjelke är universitetsdirektör på Karolinska Institutet.

Universitetsdirektören har under rektor det övergripande ansvaret för KI:s verksamhet i administrativt, rättsligt och ekonomiskt avseende. Universitetsdirektören utses av rektor och är huvudföredragande i konsistoriet.

 

 

 

Catrin Främberg

Universitetsdirektörens sekreterare

Ställföreträdande universitetsdirektör

Ingrid Palmér

Ställföreträdande universitetsdirektör