Skip to main content

Universitetsledning

Rektor

Missing ALT text.

Ole Petter Ottersen är rektor vid Karolinska Institutet sedan den 1 augusti 2017.

Rektor är Karolinska Institutets myndighetschef och svarar för ledningen av verksamheten närmast under konsistoriet.

 

 

 

 

 

 

Karin Ekström

Rektors sekreterare

Peter Andréasson

Presschef

Tf prorektor

 

Missing ALT text.

Anders Gustafsson är tf prorektor vid Karolinska Institutet.

Prorektor är rektors ställföreträdare och tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i tjänst. Därutöver har prorektor bl.a. ansvar för Karolinska Institutets inre verksamhet, såsom arbetsledning av prefekter samt arbetsmiljöfrågor, lika villkorsfrågor, miljöledningsfrågor och kvalitetsarbetet. Prorektor samordnar beredning av ärenden i samarbetet med Stockholms läns landsting.

Anders Gustafsson är professor i parodontologi.

Amélie Theorell

Prorektors sekreterare

Universitetsdirektör

Missing ALT text.

Katarina Bjelke är universitetsdirektör på Karolinska Institutet.

Universitetsdirektören har under rektor det övergripande ansvaret för KI:s verksamhet i administrativt, rättsligt och ekonomiskt avseende. Universitetsdirektören utses av rektor och är huvudföredragande i konsistoriet.

 

 

 

Catrin Främberg

Universitetsdirektörens sekreterare

Ställföreträdande universitetsdirektör

Ingrid Palmér

Ställföreträdande universitetsdirektör