"Research ethics for postdocs and researchers in medicine"

De medicinska fakulteterna i Sverige har i ett samarbete tagit fram en kort, kondenserad nätbaserad utbildning i forskningsetik: Research ethics for postdocs and researchers in medicine.

Utbildningen har testats under våren 2021 och finns nu tillgänglig för alla forskare på Karolinska Institutet, liksom för forskare på övriga medicinska fakulteter i landet. Utbildningen riktar sig främst till dem som har disputerat och behöver en uppdatering i forskningsetiska frågor.

Utbildningens innehåll

  • Introduction to research ethics
  • Research on humans
  • Research misconduct
  • Ethical publishing
  • Being a researcher at a university / an authority in Sweden
  • Research under other regulations

För varje del finns några quizfrågor du måste klara av innan du tar dig vidare till nästa del. Den som klarat av utbildningen får ett intyg. Utbildningen är inte poänggivande men kan förstås läggas till som en pedagogisk merit i CV:t.

Anmäl dig till utbildningen

Länk till anmälningsformulär