Råd om etik

Fråga Karolinska Institutets medicinetiker om råd i etiska frågor.

Etikenheten på LIME kan bistå med rådgivning i etiska frågor, både när det gäller forskningsetik och sjukvårdens etik (klinisk etik). Vill du diskutera etikfall att använda i undervisning kan du också vända dig till oss om detta.

Du når oss via vår mejl: researchethicsadvice@ki.se

skor på väg med pilar
Foto: geralt/Pixabay
GH
Innehållsansvarig:
Annelie Jonsson
2023-01-25