Ekonomiservice

Ekonomiservice tillhandahåller ekonomiadministrativa tjänster och stödjer institutioner inom ekonomiområdet. Enheten består av två grupper: Centralekonomer (CE) samt Centralfakturahandläggare (CF).

Medarbetare och kontakt

Enhetschef

Alla medlemmar i gruppen