Utbildningsadministrativa system

Enheten ansvarar utbildningsadministrativa stödsystem såsom studiedokumentationssystemet Ladok, utbildningsdatabaserna Selma och KIWAS.

Medarbetare och kontakt

Enhetschef

Alla medlemmar i gruppen