Catherine Bollö

Catherine Bollö

Handläggare
E-postadress: catherine.bollo@ki.se
Telefon: +46852486362
Besöksadress: Berzelius väg 3, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS UFS Utbildningsadmin system, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar på enheten för utbildningsadministrativa system som
  objektspecialist för elektronisk individuell studieplan för doktorander
  (ISP-systemet) samt för Fubas - systemstöd för kurser på forskarnivå.
  I mitt uppdrag ingår att jobba med supporten för systemen
  samt kartlägga, beskriva och sammanställa behov av förändringar i
  systemen och delta i prioriteringsarbetet tillsammans med de övriga
  lärosätena som använder samma system. Jag organiserar även nätverket
  för studieadministratörer inom forskarutbildningen med två möten
  årligen.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI