Study Administration Unit

Enheten ansvarar utbildningsadministrativa stödsystem såsom studiedokumentationssystemet Ladok, utbildningsdatabaserna Selma och KIWAS.

Staff and contact

Group leader

All members of the group