KI:s pris för forskning i medicinsk pedagogik, KIPRIME

Detta internationella pris delas ut för framstående forskning i medicinsk pedagogik. Syftet med KIPRIME är att uppmärksamma och stimulera högkvalitativ forskning inom området, samt främja långsiktiga förbättringar i det pedagogiska arbetet. "Medicinsk" innefattar all utbildning för alla hälsovetenskapliga yrken.

Priset har möjliggjorts genom ekonomiskt stöd från Gunnar Höglunds och Anna-Stina Malmborgs Stiftelse som bildades 2001. Det delas för närvarande ut vartannat år. Stiftelsens stadgar formulerades gemensamt av Karolinska Institutet och grundarna. Stiftelsen åtar sig att finansiera den beviljade prissumman.

Pristagaren väljs av Karolinska Institutet (och godkänns formellt av stiftelsen). Grundarna är läkare och forskare och har varit verksamma inom Karolinska Institutet under många år.

Mer om nominering och pristagarna

Läs mer om priset, nomineringsförfarande och pristagare på den engelska sidan Karolinska Institutet Prize for Research in Medical Education

Tidigare pristagare

PM
Innehållsgranskare:
2023-11-16