"Research ethics for researchers in medicine"

De medicinska fakulteterna i Sverige har i ett samarbete tagit fram en kort, kondenserad nätbaserad utbildning i forskningsetik: Research ethics for researchers in medicine.

Utbildningen har testats under våren 2021 och finns nu tillgänglig för alla forskare på Karolinska Institutet, liksom för forskare på övriga medicinska fakulteter i landet. Utbildningen riktar sig främst till dem som har disputerat och behöver en uppdatering i forskningsetiska frågor.

Målet är att deltagaren, efter avslutad kurs, skall 

  • ha kännedom om viktiga forskningsetiska teorier och principer.
  • kunna identifiera och reflektera kring etiska aspekter av forskning.

Utbildningens innehåll

  • Introduction to research ethics
  • Research on humans
  • The Swedish ethical review system
  • Research misconduct
  • Ethical publishing
  • Being a researcher at a university / an authority in Sweden
  • Research under other regulations

För varje del finns några quizfrågor du behöver besvara korrekt innan du tar dig vidare till nästa del. Den som genomgått hela utbildningen får ett intyg. Utbildningen är inte poänggivande men kan förstås läggas till som en pedagogisk merit i ditt CV.

Anmäl dig till utbildningen

Välkommen att anmäla ditt intresse för utbildningen under hela vårterminen 2024.

GH
Innehållsgranskare:
Annelie Jonsson
2024-02-22