Råd om etik

Karolinska Institutet har ett etiskt råd och ett vetenskapligt ombud som det går bra att rådfråga om etik. Medicinetikerna vid LIME svarar också på frågor om både forskningsetik och etik inom sjukvården. Här nedan finns mejladresser och länkar till dem.

skor på väg med pilar
Foto: geralt/Pixabay

Fråga Karolinska Institutets medicinetiker om råd i etiska frågor

Karolinska Institutets etikråd

För principiella och policymässiga frågor om etik går det bra att vända sig till Karolinska Institutets etikråd. Etikrådet har i uppgift att verka för att en diskussion om etik förs inom KI samt att KI:s hantering av etiska frågeställningar och problem är i linje med god forskningssed.

Karolinska Institutets vetenskapliga ombud

Man kan även vända sig till Karolinska Institutets vetenskapliga ombud för att diskutera forskningsetiska frågor, liksom för hjälp med konflikthantering avseende exempelvis oenigheter kring medförfattarskap.

Frågor och svar om forskningsetik

Ofta förekommande frågor och svar om forskningsetik.