Sektionen för neurogeriatrik

This page in English

Vi bedriver experimentell och klinisk forskning om Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Vårt mål är att förstå sjukdomsorsakerna och att ta fram nya behandlingar.